Forsiden>Artikler>Løfter fram gamle praksiser
Jo Hegle Sjøflot leder øvelsen på tidebønnssamling i Trefoldighetskirken.
Jo Hegle Sjøflot leder øvelsen på tidebønnssamling i Trefoldighetskirken.

Løfter fram gamle praksiser

Areopagos satser på langsomme, jevnlige og kanskje litt glemte rytmer i kristenlivet med to ansettelser. 

De to nyeste på kontoret er prest og tidebønnsleder Jo Hegle Sjøflot, og leder for kommunitetsarbeidet Fredrik Krunenes.  

– Vi tenker at både tidebønn og livet i kommunitet har stort potensiale.

Det sier stabssjef på norsk kontor i Areopagos, Erlend Klepsvik Haus.   

– Areopagos har et ønske om å løfte fram gamle, kristne trospraksiser, så mennesker også i vår tid kan oppleve at de både er relevante og berikende.  

– Hvorfor ikke Areopagos?  

Løfter fram gamle praksiserJo Hegle Sjøflot har komponert melodier til bønner i boka Tidebønner gjennom året.Margunn Krohn Sævre

Hegle Sjøflot har allerede vært engasjert for å utvikle tidebønnssamlingene som lanseres i mars, og ble i desember ansatt i et vikariat som prest. Ledelse av Pust-messene i Grønland kirke er blant oppgavene ved siden av musikalsk ledelse i tidebønnsprosjektet.  

– Gjennom samtaler med Silje (generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal red.anm.) slo det meg plutselig: Hvorfor har jeg ikke knyttet meg til Areopagos?

Ikke lenge etterpå ble han kontaktet av stabssjef ved Areopagos i Norge, Erlend Klepsvik Haus, om et vikariat som snart ble ledig.  

Vikariatet kom faktisk av at Hegle Sjøflots egen mor, Liv Hegle, sluttet i sin prestestilling i Areopagos for å bli pensjonist på heltid. 

– Hun ble overrasket, og syntes det var kult at jeg og ville jobbe her.

Det forteller sønnen om å overta noen av mors arbeidsoppgaver.  

– Det føles naturlig, og litt morsomt, at jeg har kommet til akkurat samme plass. Jeg har allerede møtt flere som ber meg hilse min mor, så foreløpig er det en bra icebreaker. 

Åpen om pendel i troslivet 

For en kort tid tilbake fortalte Hegle Sjøflot i et Min tro-intervju i avisen Vårt Land om sin eksistensielle uro og stadige bevegelse mellom å være kristen og ateist. 

– Det føltes bra å fortelle åpent, og spennende med alle de forskjellige tilbakemeldingene, både positive og kritiske, forteller Hegle Sjøflot. 

– Det er alt fra prester som sier «takk for at du sa dette, jeg kjenner meg veldig igjen», til de som sier «jeg skjønner ikke hva du prater om, du kan ikke bruke ateist og kristen om hverandre». 

Med denne pendelen opplever Hegle Sjøflot at han passer inn i Areopagos. 

– Det at troslivet svinger kan også være en ressurs her.

Ved siden av presteutdannelse og -erfaring har Hegle Sjøflot i lang tid vært liturgisk forsanger og korleder i den katolske menigheten tilknyttet det dominikanske klosteret på Majorstua. 

– Det er en verdifull bakgrunn i vårt arbeid med å utvikle tidebønnspraksis, sier stabsjefen om Hegle Sjøflot.

Rytmer i hverdagslivet   

Løfter fram gamle praksiserFredrik Krunenes leder kommunitetsarbeid i Areopagos.Margunn Krohn Sævre

Fredrik Krunenes ble ansatt i Areopagos da organisasjonen overtok eierskapet for Ungkloster fra baptistenes barne- og ungdomsorganisasjon. Han kjenner allerede godt til Areopagos gjennom ledergruppen til Etter Kristus. 

Ungkloster er et opplegg der unge mennesker lever i fellesskap som på en spesiell måte søker sammen i bønn, måltider og tjeneste.  

– I Areopagos vil vi jobbe videre for at flere mennesker skal kunne leve hverdagsliv preget av trospraksis, rytmer og fellesskap, sier Krunenes.

Han mener det er naturlig at Areopagos er involvert i arbeid med kommuniteter fordi det er nært knyttet til øvrig virksomhet i organisasjonen, som retreater, meditasjoner og tidebønn. 

– For min del er det fint å komme inn i en organisasjon. Det gjør noe med engasjementet mitt, fordi jeg har stått en del alene, mens her har jeg flere å spille på.

Dessuten ønsker Krunenes å gjøre det mulig for en bredere gruppe – ikke bare unge, uetablerte – å leve i en eller annen form for kommunitet der deltakerne ikke nødvendigvis bor sammen. 

– De vil ha noen rytmer tilpasset gruppens livssituasjon, noen ber kanskje mer sammen, andre spiser ofte sammen. Det kan være enkeltpersoner, par, familier og bofellesskap som kan koble seg på, sier Krunenes. Han vil være et bindeledd og koordinator for disse fellesskapene.

Podkastserien Trospraksis har en episode med Krunenes som gjest. 

Nye målgrupper  

De allerede etablere kommunitetene i Ungkloster utvider Areopagos sin kontaktflate til grupper med yngre mennesker som ikke tidligere har vært knyttet til organisasjonen. 

Stabssjef Klepsvik Haus setter pris på mulighetene.  

– Vi får her et arbeid for personer yngre enn snittet ellers i Areopagos, forteller han. 

Men uansett alder og livssituasjon, Klepsvik Haus er glad for den økte muligheten Areopagos nå har til å spre nærmest ukjente praksiser. 

– Vi ønsker å ta en rolle der vi løfter fram kommunitetslivet og trospraksiser som tidebønn og retreat, som mange kan oppleve fremmed og utilgjengelig.

Løfter fram gamle praksiserAreopagos arrangerer to større tidebønnssamlinger i løpet av våren..Margunn Krohn Sævre

 

TEKST Margunn Krohn Sævre
Margunn Krohn Sævre
Publisert 28.02.2022
Powered by Cornerstone