Forsiden>Artikler>Forbilder i fasten
Karl Ludvig Reichelt (med hodeplagg og smykke) etter dåp på Tao Fong Shan i Hongkong jula 1934.
Karl Ludvig Reichelt (med hodeplagg og smykke) etter dåp på Tao Fong Shan i Hongkong jula 1934.

Forbilder i fasten

Reichelt er blant forbildene når ordenen Ordo Crucis lager en oversikt over kristne vitner til inspirasjon i fasten.

ORDO CRUCIS

Deres spiritualitet preges av av tidebønn, skriftemål, bibellesning og stille retreat.

Fellesskapet er ikke en menighet.

Medlemmene forplikter seg til å delta på messene i sin lokale kirke

De ber for hverandre etter en fast ukeplan. 

Blant ordenens 70-80 medlemmer i dag, finnes både prester og lekfolk med tilhørighet til ulike kirkesamfunn. 

Ordo Crucis – Korsets orden – er et kristent fellesskap opprettet i 1933 for å møte datidens splittende kirkestrid med en samlende, gudstjenestebasert kirkelighet. 

Stillfaren 

– Vi er en liten, tent, stillfaren bevegelse, sier prior i Ordo Crucis, Trond Skard Dokka. Han er professor emeritus ved Det teologiske fakultet i Oslo. 

I fastetiden får medlemmene i Ordo Crucis jevnlig presentasjoner av et nytt «fastevitne» med tilhørende bibelhenvisninger, tekster til meditasjon og bønner. Tanken er at kristne trenger forbilder og trosvitner som kan inspirere og utfordre til et liv til Guds ære. 

Fra glemmeboka til minneboka

Skard Dokka sier de ønsker å minne om skikkelser som har vært viktige i kirken og den kristne kulturkretsen. 

– Det er mye verdifull historie som er i ferd med å gå i glemmeboka, mener han, og henviser til egen ungdomstid da skolen hadde egne lærebøker i kirkehistorie, og alle lærte om Ambrosius, Augustin og Benedikt, Luther, Melanchton og Calvin, og en hel del andre. Siden det ikke er slik lenger, ønsker fellesskapet i Ordo Crucis å ta ansvar.

– Vi vil lage en slags minnekalender som et tilbud til folk og menigheter om å minnes personer som har vært viktige opp gjennom kirkehistorien. 

Skard Dokka forteller at de går bredt ut i arbeidet med å finne vitner til presentasjonen.

– Nå i fastetiden sender vi ut smakebiter med korte leksikonpreget biografier som er saklige og nøkterne. 

Ønsker bredde

Presentasjonene skal kunne få plass i en gudstjeneste eller bakpå programheftet til gudstjenester. 

– Dette er ikke en helgenkalender, men presentasjon av mennesker som gjennom liv og ord representerer viktige vitnesbyrd, forklarer han. 

Et slikt vitnesbyrd i kalenderen for fasten i 2022, er Karl Ludvig Reichelt, lagt til 13. mars, 70 år etter hans død. Reichelt regnes som grunnlegger av Areopagos.

Les biografien og Reichelt sin tekst i Ordo Crucis sin publikasjon her.

Andre vitner i fasten 2022 er: Julian av Norwich, Ingrid Bjerkås, Jørgen Moe, Melito av Sardes og Dietrich Bonhoeffer 

– Vi vil at kalenderen skal være brukbar for folk med forskjellig teologisk ståsted.

Det innebærer at de ønsker å presentere både Kristian Schjelderup og Ole Hallesby, for å minnes den ødeleggende helvetestriden fra 1950-tallet. 

Interesserte kan gå til Ordo Crucis' Facebook-side der presentasjon av fastevitnene legges ut.

Det er i 2022 100 år siden Karl Ludvig Reichelt med flere dannet det som i dag heter Areopagos. På årets sommerfestival blir det stor feiring.

TEKST Margunn Krohn Sævre
Arkiv
Publisert 14.03.2022
Relevante saker
Inspirasjon, Tørst
22.11.2023
Inspirasjon, Tørst
30.08.2023
Inspirasjon, Tørst
11.05.2023
Inspirasjon
16.12.2022
Powered by Cornerstone