Forsiden>Artikler>Fra felles religion til felles verdier?
Thomas Raadin Iversen (leder i Den norske kirkes ungdomsutvalg) og Kristina Elizabete Timerane Williamson (leder for Humanistisk Ungdom) ønsker velkommen til seminaret
Thomas Raadin Iversen (leder i Den norske kirkes ungdomsutvalg) og Kristina Elizabete Timerane Williamson (leder for Humanistisk Ungdom) ønsker velkommen til seminaret

Fra felles religion til felles verdier?

Dialog og grensevandring er sentralt i Areopagos. Vi ønsker å bygge broer av respekt og forståelse i møtet med mennesker av ulik tro eller overbevisning. 

Torsdag 12. oktober hadde Areopagos, i samarbeid med Human-Etisk Forbund og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, åpent seminar om religion og verdier i et stadig mer mangfoldig samfunn. 

De siste tiårene har Den norske kirke mistet flere medlemmer, mens andre religioner og livssyn har fått mer plass i det norske samfunn. Behovet for dialog og relasjoner mellom ulike syn blir i økende grad en nødvendighet. Kan vi finne felles verdier i et stadig mer mangfoldig samfunn? Og om ikke - er det et problem? 

Fra felles religion til felles verdier? 

Generalsekretær i Areopagos, Silje Kvamme Bjørndal, pratet innledende om hvordan vi kan finne felles verdier i et mangfoldig uenighetsfellesskap. Hun nevnte tre ulike punkter som kan skape både utfordringer og fellesskap; felles feiringer, felles fortellinger og felles forståelse. 

Fra felles religion til felles verdier?Silje Kvamme Bjørndal, Thomas Raadin Iversen, Halvor Nordhaug og Christian LomsdalenSina Vestøl

Hun trakk fram feiringer og markeringer som noe som rammer inn vår forståelse av tid og vår plass i historien. Disse feiringene har blitt mer mangfoldige og ulike, men fellesskap kan likevel skapes ved å være med på hverandres feiringer - ved å invitere og inkludere. 

Et mangfoldig samfunn inkluderer mange ulike fortellinger og tradisjoner, men nye felles fortellinger skapes stadig sammen. Silje trekker fram Norges respons på 22. juli som en felles fortelling om kjærligheten som var større enn hatet - idealer i et rosehav som er en del av vår felles fortelling nå. 

Verdier som menneskeverd og menneskerettigheter er verdier vi alle står sammen om, men som likevel kan ha motstridende forståelse i praksis. Ord og begreper forstås ulikt, men å møtes på tvers av mangfold og ulikheter i noen felles verdier er mulig, mener Silje. Men det krever noe av oss. Det er en pågående prosess vi ikke kan sette punktum ved. Vi må delta i hverandres liv og lytte til fortellingene. 

Respons fra Den norske kirke og Human-Etisk Forbund

Biskop i Den norske kirke, Halvor Nordhaug, og leder i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen, responderte.

Begge var enige om at det er noen felles verdier vi kan samle oss rundt, men anerkjenner utfordringer med hva dette egentlig betyr i praksis. Nordhaug trakk frem kristne verdier som har blitt felles i Norge som medmenneskelighet og omsorg. Lomsdalen fremhevet dialog og hvordan vi forholder oss til hverandre som viktig for å skape tillit og skape samhold på tvers av livssyn. Han ser en verdi i uenighetsfellesskapet. 

Koranbrenning - dialog som hjelp i kontroversielle saker

Fra felles religion til felles verdier?Amina Selimovic om koranbrenning og responsSina Vestøl

Amina Selimovic, teolog og rådgiver ved 22. juli-senteret, pratet om respons til koranbrenning i Norge, Sverige og Danmark, som har vært ganske ulik. Meninger om balansen mellom bevaring av ytringsfrihet og beskyttelse for religion er variert. 

Amina fremhever at det mest sentrale er å skape en følelse av tilhørighet for alle i landet, hvor dialog mellom ulike livssyn er til stor hjelp for å håndtere slike kontroversielle saker. 

Hvordan skal vi leve med uenighet? 

I panelsamtale om hvordan vi skal leve i et uenighetsfellesskap møtes representanter fra Den norske kirke, Humanistisk Ungdom, Arena for Unge Hinduer, og Islam, med Areopagosprest Ann Kristin van Zjip Nilsen som samtaleleder. 

Fra felles religion til felles verdier?Ann Kristin van Zjip Nilsen, Yuhashinee Shankkar, Thomas Raadin Iversen, Kristina Elizabete Timerane Williamson og Amina Selimovic i panelsamtale om uenighetsfellesskapSina Vestøl

Deltakerne er enige om at det alltid vil være uenigheter til stede i ethvert samfunn - og at det er verdifullt i Norge at vi kan snakke åpent om det. Ikke alle uenigheter må føre til splittelser - man kan forstå og respektere hverandre uansett. 

Flere av paneldeltakerne trakk frem et ønske om større tilretteleggelse og eksponering for ulike religioner, i tillegg til kristendommen, i samfunnet, blant annet i skolen. Trospraksis kan anses som en viktig folkeopplysning, sier Amina (teolog og rådgiver for 22. juli-senteret). 

Panelsamtalen var et fint møte i dialog hvor deltakerne anerkjente ulikheter og uenigheter, samtidig som felles verdier ble trukket frem. Det sentrale målet var å snakke om uenigheter og finne et fellesskap i mangfoldet gjennom dialog. 


Uenighetsfellesskap er ikke noe vi kan unngå, men slike møter i dialog med ulike aktører og livssyn er verdifulle for å skape forståelse, respekt og tillit. Vi i Areopagos ønsker å fortsette slikt arbeid i dialog på tvers av ulike ståsteder, for å bygge broer mellom uenigheter og spenninger.

 

 

TEKST Sina Vestøl
Sina Vestøl
Publisert 16.10.2023
Powered by Cornerstone