Program

Program

Programmet oppdateres fortløpende.

Les mer om bidragsyterne her


Fredag 31. mai

15.00 -  : Innsjekk

17.00 - 19.00: Middag

19.00 - 20.15:

Konsertforedrag med Solveig Slettahjell og Øivind Varkøy: There is a crack in everything. Om den sannhetssøkende, «urene» mystikeren Leonard Cohen

21.30 - 21.50:

Litterært nachspiel: Anderz Eide leser Jon Fosse 

 


Lørdag 1. juni

07.00 - 9.30: Frokost

08.00 - 9.00:

SPOR 1: Yoga med Charlotte Fladvad

SPOR 2: Tidebønn

9.30 - 10.30: Foredrag

SPOR 1: Foredrag med sr. Anette Moltubakk

SPOR 2: Foredrag med Ragnar Misje Bergem: Hvordan søke sannhet? Noen teologiske og filosofiske perspektiver. Hvordan kan vi søke sannhet, når vi har så lett for å bedra oss selv? Og kan vi tåle sannheten, når vi først finner den?

10.30 - 11.00 Kaffe og frukt

11.00 - 12.00: Foredrag

SPOR 1: Simone Kotva: Den lille veien inn i mystikken - En guide til sannhet gjennom kontemplasjon  

SPOR 2: Livepod med Kulturmisjonen i samtale med Ingrid Brækken Melve

12.00 - 12.15: Middagsbønn

12. 00 - 14.00: Lunsj 

14.30 -     : Verksteder

Pilegrimsvandring med Simone Kotva (kl 12.00)

Hebdomos: Syv ritualer - en bønn

Dans med Julie K. Ski

Kreativt verksted med Lam Duen Shan Ming (Dixon): Asian colour and collective memory 

Ink painting workshop med Liu Lifen

16.00: Kaffe og frukt

16.30: Samtale med foredragsholderne

17.30 - 19.00: Middag

21.00: Konsert i Grefsen kirke med Darling West

Nattmat på Rønningen Folkehøgskole

 


Søndag 2. juni

08.00: Tidebønn

07.30 - 9.30: Frokost

11.00: Høymesse i Grefsen kirke

14.00: Medlemsmøte (mer informasjon om medlemsmøte kommer)

 


Om verkstedene (lørdag kl. 14.30)

Pilegrimsvandring med Simone Kotva (kl 12.00)

Pilegrimsvandring finnes i nesten alle religiøse tradisjoner, og i løpet av vandringen vil vi få en innføring i pilegrimsvandringens historie og spiritualitet. Vi vil snakke om vandringen som en åndelig øvelse og ideen om en reise som foregår både på det indre og ytre plan. Vi vil også snakke om hvordan vi kan integrere pilegrimsvandring i dagens samfunn og kultur. Turen går i variert og fint terreng inne i skogen i nærområdet, med fine innslag av vann og fine turstier og sykkelveier. Estimert tid er rundt to timer og en lengde på 12km. Pilegrimsvandringen vil starte kl. 12.00 med mulighet for å ta med matpakkelunsj. 

 

Hebdomos: Syv ritualer - en bønn

Hvor enige må vi være for kunne meditere og be sammen? Hebdomos er et meditasjonsritual for alle varianter av søkende. Enten du bekjenner deg til et klart definert gudsbilde, eller ikke har den fjerneste anelse om hvem eller hva du tror på. Hebdomosritualet er bygd opp rundt syv ord i den jødiske skapelsesberetningen: sol, jord, liv, vann, himmel, natt og lys. Disse står for ulike sider ved menneskets åndelig søken. Tekster fra både Bibelen, Koranen, Bhagavadgita, Dhammapada og flere andre, samler oss i en meditasjon over disse syv ordene. Les mer om Hebdomos her.

 

Dans med Julie K. Ski

90 min danseklasse i moderne dans/samtidsdans hvor det blir fokus på flyt, pust og organiske bevegelser. Dere vil både lære bevegelser/trinn og være kreative - alene, i par og sammen som gruppe. På slutten av økten vil dere lære en liten koreografi til musikk.

 

Kreativt verksted med Dixon: Asian colour and collective memory 

Discover the art of porcelain production and its captivating stories at TFSCC's Porcelain workshop. Explore the significance of porcelain works that hold rich narratives and collective memories. Participants will receive themed letters to inspire their own writing, allowing them to choose their preferred themes and topics. With approximately 30 minutes, they can create their written pieces. 

 

Ink painting workshop med Liu Lifen

Would you like to learn how to use Chinese brushes, Chinese inks and watercolour on rice paper to create your own paintings? Join artist Liu Lifen for a workshop where you can learn an absorbing and mindful practice. You don’t have to have previous knowledge or a background in art to join. 

ProgramFoto: Isabell Henriksson

 


Om foredragene og seminarer

Slettahjell og Varkøy: There is a crack in everything. 

Om den sannhetssøkende, "urene" mystikeren Leonard Cohen. I dette utdraget av et lengre konsertforedrag utforsker Slettahjell og Varkøy hvordan lyset og sannheten trenger seg inn gjennom sprekkene i livene våre - slik dette kommer til uttrykk i Leonard Cohens sanger.  (Fredag kl. 19.00)

 

Simone Kotva: Den lille veien inn i mystikken - En guide til sannhet gjennom kontemplasjon

I Vesten har sannhet vært nært knyttet til kontemplasjon. Fra greske filosofer til kristne teologer møter vi overbevisningen om at sannhet er en spesiell form for kunnskap som bare er tilgjengelig for dem som er i stand til å kontemplere. Som et resultat av dette har kontemplasjon blitt oppfattet som en elitepraksis.  Likevel har mange mystikere opp gjennom historien hevdet at hvis sannheten er universell, må kontemplasjon være lett - «like lett og naturlig som å puste luft», for å sitere den franske katolske mystikeren Jeanne Guyon. I dette foredraget vil Kotva gi en praktisk innføring i «sannhet» som åndelig praksis, gå gjennom de grunnleggende teknikkene og dele perspektiver basert på egen erfaring med å praktisere kontemplasjon daglig i flere år. (Lørdag kl. 11.00)

 

 

 

 

Publisert 15.01.2024
Powered by Cornerstone