Program

Program

Meld deg på sommerfestivalen her.

Les mer om bidragsyterne her

 

Fredag og søndag er alt felles for alle deltakerne, mens på lørdag velger man mellom to spor (Spor 1 og Spor 2) når det gjelder foredragene og samtale. Dette kommer opp som valg når man kjøper billett på Checkin. 


Fredag 31. mai

15.00 -  : Innsjekk

17.00 - 19.00: Middag

18.30 - 18.45: Kveldsbønn for tvilere, håpefulle og
 sannhetssøkere med Ann Kristin van Zijp Nilsen og Tore Laugerud

19.00 - 20.15: Åpningsmøte med konsertforedrag

Konsertforedrag med Solveig Slettahjell og Øivind Varkøy: There is a crack in everything. Om den sannhetssøkende, «urene» mystikeren Leonard Cohen (noe forkortet foredrag)

21.30 - 21.50:

Litterært nachspiel: Anderz Eide leser Jon Fosse, «Morgon og kveld» (utdrag)

 


Lørdag 1. juni

07.00 - 9.30: Frokost

08.00 - 9.00:  Yoga med Charlotte Fladvad (påmelding, ta med egen matte): Gjennom yoga bringes kropp, pust og nærvær inn i en kristen sammenheng, og gir en mulighet for deltagere å komme med "hele seg".


08.30 - 08.50  Tidebønn med Stian Kilde Aarebrot og Jo Hegle Sjøflot

9.30 - 10.30: Foredrag

SPOR 1: Foredrag med sr. Anette Moltubakk: Mennesket er i sin natur sannhetssøkende - i henne åpner det seg hvelv etter hvelv!  I senere tid har arven fra Ignatius av Loyola blitt relevant for en bredere skare, særlig her i Norden. Hva kan den ignatianske, meditative tradisjonen lære oss om kristen skjelning i våre dager?

SPOR 2: Foredrag med Ragnar Misje Bergem: Hvordan søke sannhet? Noen teologiske og filosofiske perspektiver. Hvordan kan vi søke sannhet, når vi har så lett for å bedra oss selv? Og kan vi tåle sannheten, når vi først finner den?

10.30 - 11.00 Kaffe og frukt

11.00 - 12.00: Foredrag

SPOR 1: Simone Kotva: Den lille veien inn i mystikken - En guide til sannhet gjennom kontemplasjon  

SPOR 2: Livepod med Kulturmisjonens Arne Christian Konradsen og Jo Hegle Sjøflot i samtale med Ingrid Brækken Melve

12.00 - 12.15: Middagsbønn med Torsten Borbye Nielsen

12. 00 - 14.00: Lunsj 

14.30 -     : Verksteder

Pilegrimsvandring med Simone Kotva (kl 12.30) 

Hebdomos: Syv ritualer - en bønn

Operatio Divina: En hjelp til å oversette Guds livsvisdom til vår tid

Dans med Julie K. Ski

Kreativt verksted med Lam Duen Shan Ming (Dixon): Asian colour and collective memory 

The cultural centre TCG Nordica: Presentation and workshop with Julia Guojing and Zhang Yu

Ink painting workshop med Liu Lifen


16.00: Kaffe, kake og frukt


16.30: Samtale med foredragsholderne

SPOR 1: Sr. Anette Moltubakk, Simone Kotva og samtaleleder Pekka Mellergård

SPOR 2: Ragnar Misje Bergem, Jo Hegle Sjøflot, Arne Christian Konradsen (Kulturmisjonen), Ingrid Brækken Melve, og samtaleleder Stian Kilde Aarebrot

18.00 - 20.00: Festmiddag (treretters)

21.00: Konsert på Rønningen Folkehøgskole med Darling West (du må ha billett til sommerfestivalen eller være medlem i Areopagos for å kunne delta på konserten) 

Nattmat på Rønningen Folkehøgskole

 


Søndag 2. juni

07.30 - 9.30: Frokost

11.00: Festivalgudstjeneste/høymesse i Grefsen kirke

Åpen for alle, uavhengig om du har vært deltager på festivalen eller ikke. 

Liturg: Inger Johanne Gjøen
Musikk: Erlend Fagertun (kantor) og Jo Hegle Sjøflot. Koret «Evas epler» deltar også. 
Preken: Silje Kvamme Bjørndal. 
Foruten gudstjenestens typiske trospraksiser, som salmesang, vekselsbønn og nattverd vil det bli gitt mulighet for kneling med salving og bønn om heling og trøst ved alterringen, skriving av bønner til bønnekrukke og lystenning. 
I etterkant av gudstjenesten blir det kirkekaffe på uteområdet.

13.00 - 15.00: Medlemsmøte avholdes i Grefsen kirke. Her kan du lese innkalling og agenda.

 


Om verkstedene (lørdag kl. 14.30)

Pilegrimsvandring med Simone Kotva (kl 12.30)

Pilegrimsvandring finnes i nesten alle religiøse tradisjoner, og i løpet av vandringen vil vi få en innføring i pilegrimsvandringens historie og spiritualitet. Vi vil snakke om vandringen som en åndelig øvelse og ideen om en reise som foregår både på det indre og ytre plan. Vi vil også snakke om hvordan vi kan integrere pilegrimsvandring i dagens samfunn og kultur. Turen går i variert og fint terreng inne i skogen i nærområdet, med fine innslag av vann og fine turstier og sykkelveier. Estimert tid er rundt to til tre timer. Pilegrimsvandringen vil starte kl. 12.30 med mulighet for å ta med matpakkelunsj. 

 

Hebdomos: Syv ritualer - en bønn

Hvor enige må vi være for kunne meditere og be sammen? Hebdomos er et meditasjonsritual for alle varianter av søkende. Enten du bekjenner deg til et klart definert gudsbilde, eller ikke har den fjerneste anelse om hvem eller hva du tror på. Hebdomosritualet er bygd opp rundt syv ord i den jødiske skapelsesberetningen: sol, jord, liv, vann, himmel, natt og lys. Disse står for ulike sider ved menneskets åndelig søken. Tekster fra både Bibelen, Koranen, Bhagavadgita, Dhammapada og flere andre, samler oss i en meditasjon over disse syv ordene. Les mer om Hebdomos her.

 

Operatio Divina: en hjelp til å oversette Jesu livsvisdom til vår tid. Med Ruth Burch Skree
 
Hvordan overfører vi det vi har lest og meditert over i Bibelens tekster til eget liv? Det å overføre budskapet til praksis er ikke noe som bare kommer av seg selv. 
Operatio divina er en metodikk som Etter Kristus har utviklet til bruk i små og store grupper, som en hjelp til å oversette bibelteksten til praksis her og nå.  Vi leser en bibeltekst sammen, lever oss inn i tekstens handling hver for oss, er i dialog med teksten og Gud, før vi sammen idémyldrer oss fram til mulige ting vi kan gjøre og/eller slutte å gjøre, som en respons på tekstens budskap til oss. Så møtes vi én måned senere og forteller hverandre hvordan det har gått.  På dette verkstedet vil vi gi en smakebit på operatio divina, hvor enkelt og samtidig effektfullt det er å gå inn i en bibeltekst på denne måten, og hva slags praksiser som kan komme ut av en slik øvelse.

 

Dans med Julie K. Ski

90 min danseklasse i moderne dans/samtidsdans hvor det blir fokus på flyt, pust og organiske bevegelser. Dere vil både lære bevegelser/trinn og være kreative - alene, i par og sammen som gruppe. På slutten av økten vil dere lære en liten koreografi til musikk.

 

Kreativt verksted med Dixon: Asian colour and collective memory 

Discover the art of porcelain production and its captivating stories at TFSCC's Porcelain workshop. Explore the significance of porcelain works that hold rich narratives and collective memories. Participants will receive themed letters to inspire their own writing, allowing them to choose their preferred themes and topics. With approximately 30 minutes, they can create their written pieces. 


The cultural centre TCG Nordica: Presentation and workshop with Julia Guojing and Zhang Yu

Participate in a workshop where Julia Guojing, the leader of TCG Nordica, will talk about past projects at TCG Nordica in Kunming, China, that have used art to express values, as well as the current situation of art in China. She particularly wants to highlight the project «Matter & Matters», which focuses on art and environmental concerns.
 
During the workshop, Zhang Yu will lead an improvisational piece using existing materials/objects in the sorroundings that can make sound, which will make the session interactive.

 

Ink painting workshop med Liu Lifen

Would you like to learn how to use Chinese brushes, Chinese inks and watercolour on rice paper to create your own paintings? Join artist Liu Lifen for a workshop where you can learn an absorbing and mindful practice. You don’t have to have previous knowledge or a background in art to join. 

ProgramFoto: Isabell Henriksson

Liu Lifen vil og ha kunstutstilling på sommerfestivalen. Les mer og se kunsten hennes her. 


Om foredragene og seminarer

Slettahjell og Varkøy: There is a crack in everything. 

Om den sannhetssøkende, "urene" mystikeren Leonard Cohen. I dette utdraget av et lengre konsertforedrag utforsker Slettahjell og Varkøy hvordan lyset og sannheten trenger seg inn gjennom sprekkene i livene våre - slik dette kommer til uttrykk i Leonard Cohens sanger.  (Fredag kl. 19.00)

 

Simone Kotva: Den lille veien inn i mystikken - En guide til sannhet gjennom kontemplasjon

I Vesten har sannhet vært nært knyttet til kontemplasjon. Fra greske filosofer til kristne teologer møter vi overbevisningen om at sannhet er en spesiell form for kunnskap som bare er tilgjengelig for dem som er i stand til å kontemplere. Som et resultat av dette har kontemplasjon blitt oppfattet som en elitepraksis.  Likevel har mange mystikere opp gjennom historien hevdet at hvis sannheten er universell, må kontemplasjon være lett - «like lett og naturlig som å puste luft», for å sitere den franske katolske mystikeren Jeanne Guyon. I dette foredraget vil Kotva gi en praktisk innføring i «sannhet» som åndelig praksis, gå gjennom de grunnleggende teknikkene og dele perspektiver basert på egen erfaring med å praktisere kontemplasjon daglig i flere år. (Lørdag kl. 11.00)

 

Livepod med Kulturmisjonen og Ingrid Brækken Melve

Dikt og forbannet løgn - hva kan skrivekunsten si oss om sannhet? Det å dikte er i grunn å finne på ting. Samtidig kan fiksjon være mer sann enn det som er sant. Kulturmisjonens Arne Christian Konradsen og Jo Hegle Sjøflot i samtale med prest, salmedikter og forfatter Ingrid Brækken Melve. I 2022 debuterte Melve med romanen Avstøtning (Cappelen Damm). Adresseavisen ga boka treningkast 6: «En roman som lyser av innsikt i religiøs tro og overbevisning som aldri riktig brister, men likevel slår noen sprekker.»

 


 

 

 

Publisert 15.01.2024
Powered by Cornerstone