Forsiden>Artikler>Aftenbønn med tilbakeblikk på dagen
"By prayerlight"
"By prayerlight"

Aftenbønn med tilbakeblikk på dagen

Oppdag hvordan Gud har berørt deg.

Tilbakeblikket på dagen er en viktig åndelig øvelse i den ignatianske spiritualiteten. Det er en form for aftenbønn, og Ignatius kaller den «eksamen» – en øvelse for refleksjon over dagen. En eksamen viser hva vi kan og avslører våre mangler.

Likevel – denne eksamenen har vi ikke fått for vinne poeng eller for å gremme oss, men for å oppdage hvordan Gud er i berøring med oss. 

TRØST ELLER MISTRØST
Noen ganger berører Gud oss ved å gi dårlig samvittighet. Refleksjonen går da ut på å sortere dette og det er en annen viktig øvelse hos Ignatius. Han viser til Paulus’ ord i det første brevet til korinterne om å «skjelne åndene». I tilbakeblikket kan det være å skjelne mellom falsk og rett skyldfølelse. Den dårlige samvittigheten kan gi oss grunn til å søke oppgjør og forsoning, eller i det minste overbærenhet. Men refleksjonen kan også vise at det er en falsk skyldfølelse som har sin grunn i programmeringer fra oppveksten. I tilbakeblikket finner vi ut hvilke følelser som er fra Gud og hvilke som har mer grumsete kilder. Skjelningsmetodene er å kjenne etter hva som gir trøst – indre ro – og hva som gir mistrøst – uro. Hva blir jeg rolig for og hva gjør meg nedstemt eller urolig? Noen ganger må vi ta dette i flere bønnestunder over flere dager. 

Å takke for livet er medisin mot bitterhet.

TAKKSIGELSE
Gransking av samvittigheten er en gammel øvelse som særlig katolikkene kjenner fra sin skriftemålspraksis. Men i denne daglige eksamen dreier det seg om gransking av bevisstheten og ikke bare av samvittigheten. Den viktigste øvelsen er derfor takknemlighetens øvelse fordi den hjelper meg til å oppdage Guds spor i mitt liv. Mange kaller det derfor et kjærlig tilbakeblikk. Det skal ikke være et dømmende blikk, men Guds kjærlige blikk, vi skal se oss selv med.   

Å takke for livet er medisin mot bitterhet. Nesten alle Paulus’ brev begynner med å takke for menigheten han skriver til. Han takker for dem før han ber for dem. Hvor viktig takken er for en kristen, ser vi av grekernes navn på nattverden. Den kalles eucharisti som betyr takksigelse. 

ØVELSEN
Selve øvelsen kan disponeres slik og varer cirka 10 minutter:

L + T + 3F (Lys, Takk, Følelser, Fokus og Fremtid).

Lys: Øvelsen begynner med å be om Guds lys over dagen som har gått. Målet er ikke bare å huske, men å få en nådig forståelse.

Takk: Den fortsetter med et kjærlig blikk å gå gjennom dagen time for time i takknemlighet over alle Guds gaver - snurr film.

Følelser: Kjenn etter hvordan alt føltes, respekter dine følelser, de gode og de smertefulle, de er moralsk nøytrale så lenge de ikke fører til handling.

Fokus: Velg så en følelse og be over den. En sterk følelse forteller at noe viktig skjedde.

Fremtid: Bruk gjerne kalenderen og se på morgendagen. Kjenn på følelsene for den også: Har du forventing? Gruer du deg? Er du redd for noe? Er du usikker på deg selv? Overgi det hele til Gud.

TEKST Arne Sand
FOTO:  by BH301.A7 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0
Publisert 04.06.2019
Powered by Cornerstone