Forsiden>Artikler>Trærnes evangelium
Trærnes evangelium

Trærnes evangelium

Areopagos og Strek inviterer til en dag med dialog og trospraksis i Domkirken i Fredrikstad.

Velkommen til en dag med inspirasjon, seminarer og samtaler i Fredrikstad domkirke lørdag 18. mars!

 

Hovedforedragsholder: Thomas Arentzen

Trærnes evangeliumUniversitetet i Lund

Thomas Arentzen holder dagens hovedforedrag: I tidlig kristen litteratur kan vi lese om trær som bøyer seg i ærbødighet for det hellige. Er trær noe mer enn bare ved? Hva har vi mistet på veien dit vi er i dag? Hvis alt skapt har en verdi i seg selv, kan vi da forholde oss til andre arter slik vi har gjort de siste århundrene? Må vi begynne å se på stammer, sopp og spirer med et nytt blikk? Og er dette blikket noe vi kan ha til felles, på tvers av ulike religioner?
 
Thomas Arentzen er dosent ved Uppsala universitet med PhD fra Lunds universitet. Han er ekspert på tidlig kristen poesi og litteratur og har de tre siste årene forsket på tidlige kristnes oppfatning av naturen generelt, og trærne spesielt, slik det framstår i litteraturen. (Foto: Universitetet i Lund)

Musikk ved Ulla Käll


Mer om seminarer/verksteder: 

Diapraksis ved Håpets katedral

Trærnes evangeliumDialogforum Østfold

Begrepet diapraksis kobler dialog og arbeid sammen, og betegner samarbeid på tvers av tro om et felles mål. Seminaret starter inne i Håpets katedral, der stemmer fra ulike religioner gir sine perspektiver på trær og naturmangfold. Så går vi utendørs (under tak) for sammen å bygge håp helt konkret: Med drill, forsenker og pussepapir skal vi bygge biekatedraler (biehotell). Gode samtaler og varm drikke garanteres.

Verkstedet ledes av Unni Anita Skauen fra Dialogforum Østfold, sammen med aktører fra Håpets katedral. (Foto: Dialogforum Østfold)
 

Be med naturen

Trærnes evangelium

Det sies at verden de siste århundrene har blitt avfortryllet. Trær og planter har mistet sin hellighet og egenverdi, og konsekvensen av dette er over alt i nyhetsbildet: Tap av artsmangfold og en jordklode med feber. Men i virkeligheten er det ikke verden selv, men vårt blikk på verden, som har blitt avfortryllet. Guds ånd svever fremdeles over vannene – Stein, mold og planter er fylt av Guds kraft, rikdom og velsignelse. Blikket vårt på verden må gjenfortrylles, så vi ser verden med Skaperens blikk, og lar natur, kropp og materie få plass i vårt religiøse liv.  
 
Det vil bli litt undervisning om temaet, før vi sammen går ut i naturen og stikker fingrene i mold, holder i blomster og gress eller gir et tre en bjørneklem, mens vi ber. 
 
Stian Kilde Aarebrot er forfatter, prest og ansvarlig for trospraksis i Areopagos. Han vil undervise og instruere med utgangspunkt i utdrag fra bøkene Høre. Gjøre og Kunsten å forme livet. 

 

Økoteologi ved kjøkkenbordet

Trærnes evangeliumTone Leksbø Walgermo

Hvordan henger bordbønn og synet på naturen sammen? Kan kjøkkenet bli et sted der vi elsker naturen? Er det mulig å velsigne alt som lever og fremdeles spise pølser? I dette foredraget blir du tatt med på en oppdagelsereise i den utrolige biologien, den ubehagelige økologien og den grensesprengende teologien. Du får glimt fra innsiktene til økoteologer, urfolksteologer, bibeleksperter og fra ulike religioners bordbønner og tanker om naturen. Underveis blir det tid til både selvironi, drøvtygging og et lite bordbønnsverksted.

Ann Kristin van Zijp Nilsen er dialogprest i Areopagos, skribent og lat miljøverner under behandling (Foto: Tone Leksbø Walgermo)

 

Grenseland, fortellinger som bygger broer

Med alle religiøse spenninger og konflikter verden rundt, er behovet for et felles arbeid for forståelse på tvers av religionsgrensene svært viktig. Grenseland er et slikt arbeid – som utstilling og som verksted. 200 000 personer har til nå sett det som begynte som utstillingen Gränsland på Röhska museet i Göteborg, der gammeltestamentlige hendelser ble isceneseatt ved hjelp av Bibelske figurer. Målet var å skape en møteplass mellom jøder, kristne og muslimer, der de kunne utforske felles røtter, og der kunsthåndverk og bilder kunne snakke sitt eget språk, bortenfor ord og teologi.
Seminaret legges opp som utstilling med foredrag og samtale. 


Lena Forsberg er kunstner og menighetspedagog, og har bygget opp Gränsland-utstillingen. Menighetspedagog Liv Vrålstad og soknediakon Ann Christin Arneberg Nicolaysen leder grenselandprosjektet på Kirkens hus i Fredrikstad, i regi av Fredrikstad kirkelige fellesråd i samarbeid med Dialogforum Østfold. 
 


PROGRAM:

09.30 – 10.00 Registrering
10.00 – 10.30 Velkommen, musikk og bønn
10.30 – 11.15 Hovedforedrag I
11.15 – 11.30 Pause (15 min)
11.30 – 12.15 Hovedforedrag II
12.15 – 13.30 Lunsjpause (75 min)
13.30 – 14.30 Verksted/seminar (bolk 1)
14.30 – 15.00 Pause (30 min)
15.00 – 16.00 Verksted/seminar (bolk 2)
16.00 – 16.30 Pause (30 min)
16.30 – 17.15 Avslutningsgudstjeneste

 

PRIS:
Vanlig: 300,-
Student/honnør: 200,-
Medlemspris, vanlig: 200,-
Medlemspris, student/honnør: 100,-
Lunsj: 150,-

Kjøp billett i Checkin


ARRANGØRER: AREOPAGOS er en organisasjon som arbeider med religionsdialog og -studier, kristen åndelighet og bistand. STREK er et tverrkirkelig reportasje- og fordypningsmagasin som utkommer fem ganger i året. Nøkkelord er tro, rotfeste og aktualitet.

Publisert 01.02.2023
Relevante saker
Meditasjon, Nyheter
08.04.2024
Meditasjon, Sentrerende bønn, Fast arrangement
19.05.2023
Inspirasjon, Meditasjon
29.11.2022
Powered by Cornerstone