Forsiden>Artikler>Lær å meditere med sentrerende bønn
Lær å meditere med sentrerende bønn

Lær å meditere med sentrerende bønn

"Begynn å si hjelpeordet stille innvendig. Tenk deg at du sier det så mykt, at det er som om en fjær lander i ditt indre"

ANNA RAMSKOV LAURSEN er prest, meditasjonsveileder og forfatter av boken "Veier til helhet. Lær å meditere i kristen tradisjon", Verbum 2013

Det er mange grunner til at mennesker mediterer. For noen handler det om å minske stress eller mestre livet bedre. Andre søker Gud, en høyere bevissthet, en åndelig virkelighet eller kraft til å kjempe for fred og rettferdighet. Meditasjon kan også være en vei til fordypning – som menneske og i forholdet til Gud. For gjennom meditasjon kan vi få kontakt med Ånden som bor i oss. Her vil jeg presentere en meditasjonsform som kan føre oss til hvile i vårt indre senter der Gud bor. Den kalles sentrerende bønn.

SENTRERENDE BØNN. Denne meditasjonsformen har røtter tilbake til 300-tallet, til munkene og nonnene som den gang bodde i Midtøstens ørkener. Den henter også inspirasjon fra «The Cloud of Unknowing», et anonymt, men kjent skrift om meditasjon og bønn fra 1300-tallet. På 1970-tallet ble denne meditasjonstradisjonen hentet fram og tilpasset vår tid av amerikanske cisterciensermunker, blant annet Thomas Keating. Den fikk navnet Centering Prayer, på norsk sentrerende bønn.

INSTRUKSJON. Sentrerende bønn er enkel. Før du begynner meditasjonen, finner du et stille sted og velger et hjelpeord.

Selve meditasjonen har tre punkter:

  • Vend oppmerksomheten mot Gud som bor i deg.
  • La hjelpeordet være stille til stede i deg og hjelpe deg til å bli værende hos Gud.
  • Hver gang du blir oppmerksom på noe, vend tilbake til Gud ved å bruke hjelpeordet.

Etter 20 minutter, be sakte og stille Fadervår eller en annen bønn for å komme tilbake til hverdagen.

Lær å meditere med sentrerende bønnTom Andre Håland

FORBEREDELSER. Finn et stille sted og tenn gjerne et lys. Sett deg på en stol der du kan ha begge føttene i gulvet og sitte med ryggen rak. Lukk gjerne øynene, eller hold dem festet på et punkt foran deg uten å fokusere. Du kan også bruke meditasjonskrakk eller andre meditasjonsstillinger. Pust gjerne dypt og la luften sive sakte ut. Gjenta et par ganger.

Velg så et hjelpeord. Det skal uttrykke kjærlighet, hengivenhet eller hvile i forhold til Gud. Ikke forpliktelse eller aktivitet. Det skal være så kort som mulig, én eller to stavelser, for eksempel: stille, fred, hvile, tillit, nåde, glede. Det kan også være navn i vid forstand: Jesus, Venn, Abba, Far, Mor. Ordet kommer ofte av seg selv, men kommer du ikke på noe, kan du bruke «Jesus».

VEND OPPMERKSOMHETEN MOT GUD. Sentrerende bønn handler om bare å være og hvile – hos Gud. Derfor starter du meditasjonen med å vende oppmerksomheten mot Gud, som omslutter deg og bor i deg i kjærlighet. Du beveger deg fra den ytre verden og innover i deg selv, fra hodet og ned i kroppen til ditt indre senter. Der er kilden til ditt vesen, og der bor Ånden. Noen bruker en liten bønn her, andre lar det skje i stillhet.

BRUK ET ORD FOR Å BLI VÆRENDE. Gå nå inn i meditasjonen ved å puste rolig. Begynn å si hjelpeordet stille innvendig. Tenk deg at du sier det så mykt, at det er som om en fjær lander i ditt indre. Gjenta ordet sakte og regelmessig i starten, og la det være henvendt til Gud. Etter hvert blir ordet kanskje borte, for det er ikke et mantra som skal repeteres uavbrutt, men et hengivelsesord.

BRUK ORDET FOR Å VENDE TILBAKE TIL GUD. Når du mediterer, vil du stadig erfare at det ikke er stille innvendig. Tankene flyr, og oppmerksomheten er plutselig et helt annet sted enn hos Gud. Hver gang du blir oppmerksom på noe, uansett hva det er, bruker du hjelpeordet til å vende tilbake til Gud. Du slipper ganske enkelt det som forstyrrer, og bruker ordet for å komme til hvile hos Gud igjen.

TILBAKE TIL HVERDAGEN. Med sentrerende bønn er vanlig å meditere 20 minutter om gangen, og aller helst to ganger om dagen. For noen er det for mye i starten. Så start gjerne med 5–10 minutter og trapp opp til 20 minutter etter hvert. I meditasjonen er du i dyp, våken hvile. Kom derfor sakte tilbake til hverdagen. Det kan du gjøre ved å be Fadervår eller en kort bønn langsomt innvendig før du reiser deg. Du kan også bruke denne meditasjonsformen noen minutter flere ganger i løpet av dagen for å finne ro.

 

Reportasjen kan også lese i Areopagos sitt magasin TØRST: Har du ikke abonnement? Få det her!

 

TEKST Anna Ramskov Laursen
Tom Andre Håland
Publisert 07.09.2023
Relevante saker
Meditasjon, Nyheter
08.04.2024
Meditasjon, Sentrerende bønn, Fast arrangement
19.05.2023
Meditasjon
01.02.2023
Inspirasjon, Meditasjon
29.11.2022
Powered by Cornerstone