Forsiden>Artikler>Salig er tørsten - Kopier
Salig er tørsten - Kopier

Salig er tørsten - Kopier

17. september inviterer vi deg til "Salig er tørsten" på Erkebispegården i Trondheim. Dette blir en dag med foredrag, samtale og verksteder med smakebiter fra kristne praksiser som nærer troslivet. 

 

Fullt program og kjøp av billett her!

 

Salig er tørsten - KopierPrest, forfatter og ansvarlig for trospraksis i Areopagos, Stian Kilde Aarebrot.

Stian Kilde Aarebrot holder hovedforedraget «Kroppens vei til Gud».

Hva skjer når vi i fellesskap leser Bibelen og så trår inn i den med fantasi og grubbel? Og hva skjer når vi etter å ha levd oss inn i bibelteksten begynner å leve med den ved å leve den ut den neste måneden? Plastisk bibelbruk handler om å leve med tekstene for å la seg forme - det er en bibelbruk som binder sammen tanke og kropp, individ og fellesskap, kontemplasjon og aksjon. I et informasjonsoverflommende, flyktig og rotløst samfunn er det kanskje kroppens vei til Gud som er kirkens vei fremover.

Med utgangspunkt bøkene Høre. Gjøre. og Kunsten å forme livet vil prest, forfatter og ansvarlig for trospraksis i Areopagos, Stian Kilde Aarebrot, undervise om temaet.

  

Verksteder: 

  • Dialogens vei til Gud – Marte Leberg og Ann Jeanette Ekberg 

    Salig er tørsten - Kopier

Kan samtaler med mennesker med en annen tro også være en måte å uttrykke og utvide egen tro? Den franske melkitten Louis Massignon reflekterte på begynnelsen av forrige århundre rundt gjestfrihet som utgangspunktet for religionsdialogen. Med utgangspunkt i den doble betydningen av det franske ordet hôte, (som både betyr vert og gjest) fant han en vei hvor hans teologiske overbevisninger ble oversatt til konkrete praksiser. Vi skal se på tilfellet Massignon, og se, at historien gir oss frø til ideer om hvordan kristne og muslimer ikke bare kan leve i sameksistens, men faktisk oppleve en fordypning av egen tro i møtet med et annet av Abrahams barn. Gjennom foredrag, samtale, refleksjon og dialogøvelser vil vi sammen utforske disse temaene.

Ann Jeanette Ekberg er ansvarlig for dialog i Areopagos. Hun har blant annet skrevet en master om muslimsk-kristen dialog i Syria på 800-tallet, samt vært engasjert i økumenisk arbeid og religionsdialog i Skandinavia og Midtøsten.

 Marte Solbakken Leberg er prest i Byåsen menighet. Hun er utdannet «dialogpilot» og har gjennom det hatt mange dialogworkshops i skoleklasser og ungdomsgrupper, og samarbeider mye med Kirkelig Dialogsenter i Trondheim.

 

  • Vandringens vei til Gud – Einar Vegge

Salig er tørsten - Kopier

Ordet pilegrim springer ut fra «den som vandrer gjennom åkeren som en gjest». Å være på pilegrimsvandring er blant annet å være fritatt for andre forpliktelser. Pilegrimens oppgave er å ta imot mulighetene som gis av livet selv, av Gud, av mennesker du møter. Kroppen og psyken virker sammen. Når en etter en lang vandring kommer frem til et helligsted, kan reisen og den «mørna» kroppen bidra til en annen form for mottagelighet, en blir mer «inntonet» enn i det hverdagslige.

 

Dette verkstedet foregår utendørs, og inneholder en kort vandring.

Einar Vegge er pilegrimsprest i Nidaros bispedømme. Han har selv vandret lange og korte turer gjennom mange år som engasjert pilegrim, og jobber nå blant annet med å ta imot pilegrimer som kommer fram til målet.

 

  • Stillhetens vei til Gud – Tore Laugerud

    Salig er tørsten - Kopier

Hvor er Gud blitt av i folks bevissthet? Sekulariseringen har sine omkostninger, men kan også åpne nye muligheter for gudstro. Kanskje må kirken selv gå opp noen gjengrodde stier for å møte savnet og tomrommet som har oppstått? En av disse stiene er de kontemplative trospraksisene. Guds skjulte stemme er innen hørevidde. Seminaret avslutter med sentrerende bønn. 

Tore Laugerud er prest i Areopagos, og er aktuell med boken «Guds skjulte stemme - på leting i en sekulær tid».

 

 

Pris:

Vanlig: 300,-
Student/honnør: 200,-


Medlemspris, vanlig: 200,-
Medlemspris, student/honnør: 100,-

Lunsj: 150,-

Påmelding her!

Publisert 01.09.2022
Relevante saker
Meditasjon, Nyheter
08.04.2024
Meditasjon, Sentrerende bønn, Fast arrangement
19.05.2023
Meditasjon
01.02.2023
Powered by Cornerstone