Forsiden>Artikler>Jesusmeditasjon - å be med Bibelen
Les bibelteksten langsomt, gjerne flere ganger.
Les bibelteksten langsomt, gjerne flere ganger.

Jesusmeditasjon - å be med Bibelen

Her er en kort veiledning som kan være til hjelp i en jesusmeditasjon.

Velg deg et sted der du kan falle til ro. Finn en god sittestilling. Lytt til åndedrettet ditt. Bruk tid til å lande. Guds livgivende nærvær er i deg og rundt deg, slik luften du puster. 

BE om at Den hellige ånd skal veilede deg i bønnen og i møtet med bibelteksten. Vær åpen og lyttende. Gud møter deg der du er, her og nå. Han kan ikke møte deg noe annet sted enn der du er. 

LES bibelteksten langsomt, gjerne flere ganger, stille og eventuelt høyt. Legg merke til hva det står. 

GÅ INN i landskapet du møter i teksten. Spør ikke «hva betyr det?» - men lev deg inn i hendelsen. Se for deg personene og det som skjer. Lytt til det som sies. Kjenn på atmosfæren. Opplev det som om du selv var til stede. La ordene møte deg, smak på dem. Dvel ved det som berører deg. 

MINN DEG SELV PÅ at du fortsatt er i Guds nærhet. Hvilke tanker og følelser kom til deg i meditasjonen og i møtet med teksten? Ble du trøstet, glad, bekymret, opprørt, uberørt? Forestill deg at Jesus sitter eller står ved siden av deg. Del dine erfaringer med Ham, som med en venn. 

SØK enda dypere inn i stillheten. Be gjerne denne bønnen: 

Herre Jesus Kristus, du står her foran meg,
du er også bak meg,
du er på min høyre side,
du er på min venstre side,
du er over meg,
du er under meg,
du omgir meg på alle sider,
du bor i mitt hjerte,
du gjennomtrenger meg helt,
og du elsker meg, Herre Jesus.

AVSLUTT med en fri bønn eller med å si: 
Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som det var i begynnelsen, så nå og alltid og i all evighet. Amen (eventuelt tegn korsets tegn)

SKRIV gjerne noen ord om det som har blitt viktig for deg i bønnetiden. Hva vil du holde fast på? Hvilke konsekvenser får det for dine valg og relasjoner? Hva er din lengsel eller bønn nå? 

FOTO:  Margunn Krohn Sævre
Publisert 05.06.2019
Powered by Cornerstone