Forsiden>Artikler>Medlemsforeningene

Medlemsforeningene

Areopagos er organisert som en stiftelse med tilhørende medlemsorganisasjoner i Norge og Danmark.

Areopagos-medlemmer og –grupper utgjør medlemsforeningen. Vi har medlemmer i hele Norge, og antallet øker. Samtidig vet vi at mange flere sympatiserer med Areopagos. Den som melder seg inn, gir Areopagos økt tyngde og gjennomslag i kirke og menigheter og i samfunnet for øvrig. Tyngde i det frivillige arbeidet er en viktig faktor i å oppnå offentlig støtte. 

MEDLEMSARBEID

Medlemsforeningene stimulerer til og organiserer medlemsarbeid i henholdsvis Norge og Danmark. Medlemsarbeid er arrangementer, tiltak og prosjekter som er preget av Areopagos sine verdier. Det er viktig at arbeidet springer ut av det engasjementet som finnes hos våre medlemmer og grupper. Sammen med de ansattes arbeid, bidrar medlemmene til å nå organisasjonens mål. Alle medlemmer av Areopagos kan søke om støtte til prosjekter, arrangementer og tiltak.  

Fornyelse og en levende begevelse

Areopagos ønsker å bidra til en fornyelse af samfunn, kirke og enkeltpersoners liv.  For å give denne bevegelsen stor gjennomslagskraft har vi alltid behov for flere ressurser, og vi inviterer derfor deg til å være bidragsyter. Det første du kan gjøre er å bli medlem!

 

LANDSUTVALG OG MEDLEMSMØTE

Medlemsforeningene blir ledet av et landsutvalg. Landsutvalget (LU) velges av medlemsmøtet. Medlemsmøtet avholdes annethvert år i forkant av sommerstevnet, som er Areopagos sin storsamling.

Norske LU har syv medlemmer, hvorav én av dem er representant fra stiftelselsens styre.

Margit Husevåg
Sykehusprest ved Sykehuset Innlandet, Hamar
Styreleder

Ole-Edvin Utaker
Prosjektutvikler i Arca Nova, Fredrikstad

Nestleder

Elin Marie Irgens
Sykehusprest ved Nordlandssykehuset HF, Bodø

Harald Wischmann
Pedagog og seniorrådgiver i Statped, Kristiansand

Unn Målfrid Rolandsen
Fagdirektør forskning Menighetsfaktultetet, Oslo
stiftelsesstyrets representant

Kjartan Bergslid

Prost Østre Boresyssel, Borg bispedømme

Vararepresentant

May Bente Matre

Høgskolelektor II, teologi, religion og filosofi, NLA Høgskolen Bergen

Vararepresentant

 

 

DEMOKRATISK GRUNNLAG
Medlemsforeningen er stiftelsens viktigste demokratiske grunnlag. Medlemsmøtet velger majoriteten av stiftelsens representantskap. Det er representantskapet som velger stiftelsens styre. Medlemsforeningen skal søke å engasjere medlemmer og andre til å ta aktivt del i stiftelsens styre og utvalg. 

EN LEVENDE BEVEGELSE 
Det er viktig for Areopagos at vi er en levende bevegelse med aktive mennesker som engasjerer seg i vårt arbeid. Vi tror at misjon handler om at mennesker blir berørt og beveget. Misjon betyr nettopp det: å være sendt. Vi har bruk for medlemmer som ønsker å dele sin tro med andre og la seg inspirere i møtet med andre tradisjoner og livssyn, fordi vi tror på at dialog forandrer liv. 

Bli medlem

Publisert 04.03.2020
Powered by Cornerstone