Forsiden>Artikler>Ny generalsekretær
Ny generalsekretær

Ny generalsekretær

– I tiden som kommer kan Areopagos bety enda mer for den offentlige samtalen. Det ser jeg fram til å få være en del av, sier Kvamme Bjørndal.

Silje Kvamme Bjørndal (39) ble ny generalsekretær i Areopagos den 1. desember 2020. Hun er både den yngste topplederen i organisasjonens historie, og den første kvinnen i denne posisjonen.

Kommer fra KRIK

Bjørndal har vært politisk rådgiver i KrF og deretter generalsekretær i KRIK (Kristen idrettskontakt). Da hun ble kontaktet om den ledige stillingen i Areopagos, hadde hun ingen tanke om å skifte jobb.

– Jeg stortrivdes i KRIK og hadde tenkt å bli her lenger. Men underveis i rekrutteringsprosessen ble jeg overbevist om Areopagos sitt «prosjekt» og potensial.

Det er tilnærmingen deres til tro og dialog som har gjort meg interessert.

Jeg opplever at Areopagos ønsker å skape møteplasser som bidrar til økt kunnskap om tro, gjensidig forståelse mellom mennesker med ulike livssyn – ja, rett og slett litt mer fred i verden. I tiden som kommer tror jeg at Areopagos kan bety enda mer for samfunnet og den offentlige samtalen. Det ser jeg fram til å få være en del av.

Framtidsrettet ansettelse

Ny generalsekretærFOTO: Elisabeth Nord-Varhaug

Kvamme Bjørndal har med seg en doktorgrad i systematisk teologi om kirkens rolle i et sekulært samfunn, i tillegg til internasjonal erfaring og utdanning i sosiologi og kommunikasjon.

– Det var stor interesse for stillingen, så vi hadde et luksusproblem med å velge fra øverste hylle,

forteller styreleder Torstein Lalim. Han er overbevist om at Silje Kvamme Bjørndal er den rette personen til å føre Areopagos videre inn i framtiden og sier at hele styret er svært fornøyd med ansettelsen.

– Det er på høy tid at vi fikk inn en kvinne som toppleder, og det er framtidsrettet å satse på yngre krefter. I tillegg er det en stor fordel å ha en toppleder med solid teologisk kompetanse. Det var ikke noe krav i utlysningen, men når det ble slik, gleder det meg. Vi er jo en kompetanseorganisasjon med teologiske studier og religionsdialog som to av våre «søyler».

– Tidligere har Areopagos hatt en direktør på toppen av stiftelsen. Hva er grunnen til at man nå har ansatt en generalsekretær?
– Areopagos er noe mer enn en «vanlig» stiftelse, det er også en organisasjon som i stadig større grad driver egen formålsvirksomhet. Det er nok dette som har gjort seg gjeldende i valg av tittel. Men stillingen vil innebære det samme direktøransvaret for stiftelsen som tidligere, sier Lalim.

– Modig å ansette pinsevenn

I følge vedtektene er Areopagos økumenisk (tverrkirkelig), «men rotfestet i den lutherske tradisjon». Organisasjonen samarbeider tett med Den norske kirke og har et nært forhold til Folkekirken i Danmark. Silje Kvamme Bjørndal har vokst opp i en pinsemenighet i Bergen og tilhører nå pinsemenigheten United i Oslo, som har en tverrkirkelig profil og liturgi. 

– Hva vil det bety for organisasjonen å få sin første pinsevenn i sjefsstolen?
– Areopagos sitt styre er jo modig, de har gjort et friskt valg, sier Bjørndal selv. Men hun tror at organisasjonen vil oppleve at de får en veldig økumenisk innstilt generalsekretær. Hennes egen tro ble svært beriket av teologiutdanningen, der hun både fikk innsikt i kirkens lange tradisjoner og ble glad i liturgi.

– Vi må ikke glemme at kirkehistorien fortsatt skrives og lærer oss at alle tradisjoner har styrker og svakheter. Vi trenger hverandre. Så jeg er trygg på at Areopagos fortsatt kommer til å stå trygt i sin lutherske tradisjon med meg ved roret.

«Gud lar seg finne»

Lars Mollerup-Degn var konstituert direktør fram til 1. desember 2020. Da gikk Silje Kvamme Bjørndal inn i stillingen som generalsekretær og gledet seg til å bli kjent med staben, som hun kaller «en engasjert og kompetent gjeng», og til å bruke fagbakgrunnen og erfaringen sin på nye måter.
– Sammen kan vi stake en enda tydeligere kurs for hvordan vi kan forvalte arven etter grunnleggeren Karl Ludvig Reichelt i vår tid.

Hun ble fascinert av den arven da hun besøkte Tao Fong Shan i Hongkong i 2009.
– Da Reichelt møtte mennesker med ulik tro og kulturbakgrunn for hundre år siden, oppdaget han at Gud var der allerede.

Gud lar seg finne der vi minst venter det. At dette fremdeles er en del av Areopagos sin visjon, gir en gjenklang i meg.

Det stemmer med hvordan jeg tenker at tro bør leves ut i dag. Akkurat i dette skjæringspunktet og møtet mellom mennesker som søker etter mening – det er der vi vil være.

Fornøyd stab

Danske Thomas Frovin og norske Ann Kristin van Zijp Nilsen har representert staben i København og Oslo i rekrutteringen av ny generalsekretær. Begge er svært fornøyde med ansettelsen.

– I Danmark gleder vi ansatte oss til samarbeidet med Silje Kvamme Bjørndal. Vi tror at det vil styrke mulighetene vi har som en kompetanseorganisasjon innenfor trospraksis, religionsdialog og misjon. Vi er en dansk-norsk bevegelse med en sterk historie og sterke bånd til Kina og Hongkong, og vi ser fram til det hun vil gjøre for å styrke oss som et lag. Hennes akademiske kompetanse og praktiske erfaring med ledelse og kommunikasjon passer godt inn i Areopagos’ visjon om å balansere en pluralistisk virkelighet og en kristen livstolkning med en dialogisk ånd. Velkommen på kontoret i København! sier Frovin.

Nilsen er helt enig:
– Hjertelig velkommen, Silje Kvamme Bjørndal, vi gleder oss til å samarbeide med deg!

Bli kjent med Silje Kvamme Bjørndal i podkasten Nyhus og Dokka fra 2018.

FOTO:  Elisabeth Nord-Varhaug
Publisert 27.07.2020
Powered by Cornerstone