Forsiden>Artikler>Er meditasjon skadelig?
Tore Laugerud i Lambertseter kirke der en Areopagos-gruppe møtes jevnlig til meditasjonsformen sentrerende bønn.
Tore Laugerud i Lambertseter kirke der en Areopagos-gruppe møtes jevnlig til meditasjonsformen sentrerende bønn.

Er meditasjon skadelig?

En internasjonal studie dokumenterer at meditasjon kan ha negative bivirkninger. Prest Tore Laugerud analyserer studien med Areopagos-blikk.


I en Vårt Land-kronikk holder Laugerud fram at motivasjonen bak meditasjon kan være avgjørende for i hvilken grad denne praksisen gir bivirkninger.

Er meditasjon skadelig?Areopagos-prest Tore LaugerudFOTO: Tone Leksbø Walgermo

«Første bud er at meditasjonen ikke fungerer når den gjøres til et instrument for å oppnå noe: helse, åndelige erfaringer, innsikt eller annet. Dens vesen består i å legge fra seg alle ønsker om å få eller beholde noe, og stille seg åpen innfor Guds nærvær og vente.»

Retningen for meditasjonen er avgjørende

Laugerud påpeker at studien fra Acta Psychiatrica Scandinavica tar for seg meditasjon avkledd den religiøse dimensjonen, men spør om bivirkninger er et aktuelt tema i kristen tradisjon også. Flere kristne praksiser ligner nemlig mindfulness i utførelsen, slik som kristen dypmeditasjon, christian meditation og sentrerende bønn.

«Men retningen og konteksten er en annen,» skriver Laguerud, og mener det utgjør en forskjell. «De er rettet mot den treenige Gud og inngår i et bredt spekter av andre trospraksiser: skriftlesning, bønn, gudstjenestefeiring og diakoni.»

Traumer kan komme opp

Laugerud avviser ikke dermed at ubehagelig materiale i form av tanker, bilder følelser eller fysiske reaksjoner kan komme opp fra det ubevisste gjennom meditasjonen. Til og med sterke og ubearbeidede traumer som gjør det nødvendig å oppsøke kvalifisert hjelp.

Meditasjon i Areopagos-sammenheng er bevisst disse effektene og Laugerud mener det kan være tilrådelig å ta en pause i meditasjonen når en er i særlig sårbare situasjoner. «Vi underviser alltid om dette,» skriver han. 

Se hvordan Laugerud selv mediterer i denne videoen.

Gjennom det ubehagelige

Et moment Laugerud er oppmerksom på, er at meditasjonen kan føre til skjerpet syndserkjennelse. 
«Erfaringen er at det blir lettere å møte disse reaksjonene når man vet om de og forstår hvorfor de oppstår. Meditasjon i kristen tradisjon handler ikke om å søke velvære. Det handler om å følge Kristus. Veien til forvandling går ikke utenom det ubehagelige, men tvers gjennom det.» 

Les også: Yoga er ikke farlig av Tore Laugerud i avisen Dagen.

TEKST Margunn Krohn Sævre
FOTO:  Tone Leksbø Walgermo
Publisert 03.11.2020
Powered by Cornerstone