Forsiden>Artikler>Nytt Tørst på vei
Utsnitt av neste Tørst-utgaves framside.
Utsnitt av neste Tørst-utgaves framside.

Nytt Tørst på vei

– I dette lille fellesskapet har vi vist at vi kan arbeide sammen på tvers av grenser, sier gjesteredaktør for siste nummer av Tørst, Charlotte Rørth.

En ny utgave av Tørst er ferdig. Dette 2022-nummeret feirer Areopagos på en spesiell måte, siden organisasjonen fyller 100 år i år.

Tørst har fått samme tema som jubileumsåret – søke sannhet sammen.

«Ikke sannheten med stor S, men spor av sannhet hvor den kan finnes: I hverandre, i skaperverket, i praksis, tradisjoner og erfaringer», skriver generalsekretær i Areopagos, Silje Kvamme Bjørndal, i sin lederartikkel i bladet.

Les tidligere numre av norske Tørst her. Og danske Tørst her.

Tospråklig

Siden dette er et spesialnummer av Tørst, har det fått et større volum og en annen oppbygging og utforming enn vanlig. 

Nytt Tørst på veiGeneralsekretær i Areopagos, Silje Kvamme BjørndalMargunn Krohn Sævre

Men kanskje viktigere; det har blitt laget i samarbeid mellom det norske og danske kontoret i Areopagos i stedet for to uavhengige utgivelser. Med det er både dansk og norsk samfunn, kirkeliv og språk representert. Et par av artiklene har begge språkene i seg; journalisten spør på dansk, intervjuobjekt svarer på norsk. 

«Ikke fordi vi tror språk er uviktig, snarere tvert imot; språket åpner nye horisonter for oss».

Det er Kvamme Bjørndal som skriver dette i lederen, og fortsetter:

«Det skjer ikke av seg selv, men krever ekstra oppmerksomhet fra meg som leser. Noe av det fineste med å lære seg et nytt språk, er at vi oppdager ord og begrep som rommer noe annet og mer enn de ordene vi allerede kan.»

– Vi har favnet hverandres ulikheter

Journalist og forfatter Charlotte Rørth fra Danmark er gjesteredaktør og har selv skrevet flere av tekstene.

Nytt Tørst på veiCharlotte Rørth er redaktør for det nye nummeret av Tørst.Marie Hald

– Dette er et åpent eksperiment hvor vi har favnet hverandres ulikheter og gjort det vi sier: Vi har søkt sannhet sammen. Og vi har skapt sammen, skapt et magasin som vil gi inspirasjon til mange, så de vil søke, sier redaktør Rørth om resultatet.

– I dette lille fellesskapet har vi vist at vi kan arbeide sammen på tvers av grenser, ikke bare snakke om det.

Rørth fortsetter:
– Jeg er glad for de mange ulike stemmene som er representert og gleder meg til å holde i bladet.

Kvamme Bjørndal er takknemlig for at Rørth var villig til å lede dette spenstige prosjektet.

– Hun kom flyvende inn og tok jobben med stort eierskap og engasjement, sier hun om Rørth.
– Uten henne hadde ikke vi ikke fått akkurat dette produktet.

Fram til sommeren er Rørth ansatt som journalist ved det danske kontoret til Areopagos.

Vil du sikre deg en kopi? Meld deg som Tørst-abonnent denne uka!

TEKST Margunn Krohn Sævre
Publisert 01.03.2022
Relevante saker
Etter Kristus, Tørst
25.04.2024
Inspirasjon, Tørst
22.11.2023
Inspirasjon, Tørst
30.08.2023
Inspirasjon, Tørst
11.05.2023
Powered by Cornerstone