Forsiden>Artikler>Ny leder ved TCG 

Ny leder ved TCG 

Julia Guo er ny leder ved TCG Nordica. Hun ser på senteret som et vindu byens befolkning kan se ut av.  

TCG Nordica

Et kristent kultursenter med møter mellom kinesiske og skandinaviske interesser innen samtidskunst, nyåndelighet, religion og samfunn.

Etablert i 2000 av svenske Anna Mellergård og kinesiske Wu Yuerong (Helen Wu).

Visjonen for senteret:
«Stimulating reflection on Human Worth as expressed in various Art Forms.»

Senteret har kunstgalleri, scene og kafévirksomhet og legger til rette for møter mellom øst og vest.

Helt siden starten av TCG Nordica i Kunming, har en av de to grunnleggerne, Wu Yuerong, vært leder. Nå har hun flyttet til Fillippinene for videre utdanning, og overgitt ansvaret til Julia Guo.  

Wu Yuerong kommer til Areopagos sin sommerfestival i sommer, møt henne der!  

Oppvokst på senteret 

– Jeg vokste opp på TCG Nordica, sier senterets nye leder. Wu Yuerong er hennes tante, og Julia Guo har opp gjennom årene fått med seg alt som er av utstillinger og konserter og møtt mennesker fra andre land med impulser hun ikke ellers ville fått.  

– Det har vært som en utdannelse i internasjonal kultur, forteller hun.  

Da TCG Nordicas ledelse vurderte å legge ned senteret delvis på grunn av økonomiske utfordringer noen år tilbake, lånte Julia Guo penger av sine foreldre og investerte i senteret så det kunne fortsette driften.  

– Så nå er jeg aksjonær, sier Julia Guo. Og altså ny leder fra vinteren 2022.  

Utdannelsen hennes er innen ledelse, og deler av løpet tok hun i Sverige. Motivasjonen er ønsket om å gi videre det hun selv har fått.  

– Dette senteret har virkelig vært en velsignelse for meg og andre ungdommer, ved å la oss møte mennesker og tanker utenfra, og åpne sinnene våre. Jeg tror nettopp et åpent sinn er svært viktig.  

  Kommunikasjon begge veier 

På grunn av covid-restriksjoner fra myndighetene, må TCG Nordica for tiden stadig utsette og avlyse arrangementer.  

– Vi blir av og til bedt om sette driften på pause. Så, etter en stund, åpner vi igjen, forteller lederen.  

Det er ikke mange steder som Nordica i millionbyen Kunming, og Julia Guo opplever at folk sulter etter kunst.  

– Vi ønsker å være et gode for folk i nærområdet, jeg tror estetikk har stor betydning.  

Julia Guo ser på senteret som en bro av inntrykk utenfra til mennesker i Kunming.

Og verdien av en sånn type kommunikasjon, er at inntrykkene går begge veier.  

– Jeg er nemlig redd folk i Vesten heller ikke forstår den kinesiske kulturen, så jeg har et lite håp om å dempe misforståelser også der, sier hun.  

Online utveksling 

Et prosjekt med nettopp et slikt mål, er Online Log book, der kinesiske og skandinaviske kunstnere utveksler erfaringer gjennom samtaler over en periode. I sommer vil disse kunstnernes kunst vises både på TCG Nordica og på Areopagos sin sommerfestival i Norge.  

Vanligvis foregår utvekslingen ved besøk og reiser, men Julia Guo ser ikke for seg at det vil være mulig i inneværende år.  

– Enn så lenge må vi ta til takke med digital kommunikasjon, tror hun.  

Men digitalt eller ikke, så lenge det lar seg gjøre, ønsker den nye lederen for kunst- og kultursenteret å holde vinduet åpent, så inntrykk kan flyte mellom ulike virkelighetsforståelser og lede til dybde og innsikt på begge sider. 

Publisert 05.05.2022
Powered by Cornerstone