Forsiden>Artikler>Åndelig veiledning i ignatiansk tradisjon
Ignatius Loyola
Ignatius Loyola

Åndelig veiledning i ignatiansk tradisjon

«Det handler om å lære seg å leve dette livet i tilfredshet og ro» i følge psykologen Owe Wikstrøm.

Salige Ignatius av Loyola er inspirasjonen bak de ignatianske retreater. Men hva er egentlig åndelig veiledning? 

Daglig samtale 

Under ignatianske retreater får hver enkelt deltager tilbud om en daglig samtale der de snakker om hva som skjer med dem når de er stille over lengre tid. I samtalene legges det vekt på hva som skjer når de ber.

Hvem er Gud for deg? Hvordan opplever du Gud? Hva er din dypeste lengsel?

Indre bevegelser viser oss hvordan Gud virker. Derfor kan det være en hjelp å snakke om det som gjør deg glad, takknemlig, urolig, trist, frimodig, sint, ensom, redd, gavmild eller kreativ. Kort sagt: å snakke om alt du erfarer i bønn. 
Det begynner med spørsmålet om hva din dypeste lengsel er, og hvordan gudsbildet du har dannet deg, er. Er det kanskje mer skremmende enn kjærlig? Er det det som hindrer deg i å oppleve Guds nærhet? 

Gud i alt og alle 

Det er Ignatius av Loyola som er inspirasjonen bak de ignatianske retreater. Han mener Gud kan erfares i alt og alle - ikke først og fremst i hellige steder eller tider. For mange lutherske kristne har dette blitt et fornyet møte med skapelsesteologien og med kallsetikken: «Skaperen handler direkte med sin skapning». Du finner Guds spor i ditt liv - i din egen historie.

Lyttende veileder 
Den åndelige veileder har til oppgave å støtte opp om det som Gud allerede har gjort i den enkeltes liv, hjelpe videre en prosess som alt er i gang, Det er å lytte til det som kommer opp til overflaten, hjelpe til med å sette ord på det og gjøre det litt tydeligere for den som blir veiledet. Følelsene er svært viktige, de reagerer raskere enn tankene og de forteller mye om vårt gudsforhold. 

Gleden over livet 
Den svenske psykologen Owe Wikstrøm sier at øvelsene skal hjelpe mennesker til en økt livsfølelse. Han viser til Grundtvigs «menneske først, kristen så» og ønsker å «betone gleden over livet mer enn dets mening». «Den åndelige veiledning handler blant annet om å lære seg å leve dette livet i tilfredshet og ro». 

Interesserte kan kontakte retreatstedene for nærmere opplysninger om muligheten til å gå fast i åndelig veiledning over tid. Åndelig veiledning gis dels på noen av våre retreatsteder og dels i noen menigheter som har ansatte eller frivillige med denne bakgrunnen. Mange prester og lekfolk har gått kurs i å gi slik veiledning gjennom Presteforeningen og forskjellige workshop på Lia gård.

 

TEKST Arne Sand
FOTO:  By Francisco Zurbaran (1598-1664) Art.co.uk
Publisert 04.06.2019
Powered by Cornerstone