Forsiden>Artikler>Aksjon for global solidaritet
Aksjon for global solidaritet

Aksjon for global solidaritet

Aksjonen skal bevisstgjøre menighetene på sin globale tilhørighet
Aksjon for global solidaritet

Sammen som kirke i hele verden kaller Den norske kirke aksjonen sin og inviterer alle menighetene sine til å være med. Aksjonen skal bevisstgjøre menighetene på sin globale tilhørighet og forpliktelse gjennom å vise praktisk solidaritet og tilby hjelp der det trengs mest. Dette er spesielt viktig i en tøff tid. Pandemien rammer ulikt og forsterker sosiale og økonomiske forskjeller i verden.

FAKTA

Aksjonen er organisert av Den norske kirke.

Nesten 1000 (80 prosent) av Den norske kirkes menigheter har et globalt engasjement gjennom misjonsavtaler med misjonsorganisasjoner.

Areopagos er en av disse organisasjonene.

Les mer om å bli samarbeidsmenighet her.

STARTER SNART

Aksjonen – som også gikk i 2020 og ble en suksess – pågår i år fra Kristi himmelfartsdag (13. mai) til St. Hans (24. juni).  

Areopagos søker støtte til tre prosjekter gjennom aksjonen:  

  • TCG Nordica – et kunst- og kultursenter i Kunming i Kina som vil inspirere til refleksjon om menneskeverd.
  • Institute of Sino Christian studies (ISCS) – en akademisk virksomhet i Hongkong som oversetter og publiserer kristen og teologisk litteratur.
  • Home of Grace – et dagsenter for personer med funksjonshemning i Nanjing i Kina. 

REFLEKSJON OM MENNESKEVERD

Aksjon for global solidaritetPerformance fra utstillingen Blood Garments. Foto: TCG Nordica

TCG Nordica er et kunst- og kultursenter i Kunming i Kina, som arrangerer utstillinger, sceneopptredener, foredrag og festivaler som portretterer holdninger og adferd som samsvarer med kristen tro. Visjonen er å inspirere til refleksjon om menneskeverd gjennom kunst. Senteret inkluderer i dag kunstgalleri, scene og kafévirksomhet og legger til rette for møter mellom øst og vest. 

-Vår unike mulighet til å bygge bro mellom Kina og vesten er ekstra viktig nå, sier Wu Yerong, lederen for TCG Nordica. Koronapandemien har tvunget folk til å stoppe opp og reflektere over livet sitt, ser hun. Samtidig aner hun økt frykt og mistenksomhet blant folk, også i kineseres holdninger til vestlige og motsatt.

På grunn av pandemien er utvekslingen fra vestlige land satt på vent og skjer nå digitalt, noe som betyr at det for tiden bare er lokale frivillige og kunstnerer som bidrar praktisk til virksomheten. Samlinger og aktiviteter er ikke hindret av smittevernsrestriksjoner siden mai i 2020, på grunn av lav koronasmitte i Kunming.

Les mer om TCG og se video om prosjektet her.

Les også mer om TCG sin virksomhet her.

BYGGER OPP UNDER EN KINESISK, KRISTEN IDENTITET

Aksjon for global solidaritetKurs og seminarer organiseres nå online. Illustrasjonsfoto/Unsplash

Institute of Sino Christian Studies (ISCS) er en akademisk virksomhet i Hongkong som oversetter og publiserer kristen og teologisk litteratur. I tillegg tilbyr virksomheten kurs i kristen kultur, filosofi og teologi til kinesiske universiteter, abonnement på publikasjonene sine og besøk av gjesteforelesere fra Hongkong og Europa - og gir kinesiske forskere studieopphold på Tao Fong Shan.

Gjennom dette arbeidet formidler ISCS klassisk kristen akademisk teologi til nær ved 50 kinesiske universiteter og seminarer. De jobber også med mer nåtidig og populær litteratur og bibelkommentarer til menigheter. Dette spiller en viktig rolle for akademikeres leting etter et verdimessig fundament for nasjonen og er til inspirasjon for mange - både av de kulturkristne strømninger innenfor akademiske miljøer i Kina og for prester og menighetsarbeidere i pastoral tjeneste.

På grunn av koronapandemien organiseres virksomheten nå online, inkludert seminarer og kurs med flere hundre deltagere. ISCS produserer også en videoserie av høy kvalitet med bibelundervisning. Oversettelser av litteratur og bibelkommentarer pågår som vanlig.

Les mer om ISCS her.

LIKEVERD OG LIVSKVALITET 

Aksjon for global solidaritetZhang Zhouyuan på utflukt med Home of Grace. Foto: Nanjing KFUK

Home of Grace er et dagsenter for personer med funksjonshemning og er drevet av Areopagos sin partner Nanjing KFUK. Målet er å forbedre livene til unge og voksne med psykisk utviklingshemning i den kinesiske millionbyen Nanjing i Kina. De fleste psykisk utviklingshemmede her lever innendørs sammen med foreldre eller besteforeldre. Isolasjonen kan ofte føre til passivitet, depresjon eller utagerende oppførsel.

Gjennom å engasjere lokale myndigheter, har dette prosjektet påvirket standarden på tilbudet for mennesker med spesielle behov i hele landet, og har fått skryt for denne framgangen av NORAD. Med små ressurser har Home of Grace også klart å etablere seg som et senter andre vil lære av og kopiere. Og opplæringen har endret nøkkelpersoners syn på mennesker med psykisk utviklingshemning. Men det tar tid å endre tankesett, og det er fortsatt viktig å kjempe for menneskeverd i arbeidet for elever med utviklingshemninger.

Framover satser Home of Grace på å støtte og undervise foreldrene til disse elevene. Da koronapandemien startet, måtte senteret stenge for hele våren, men har siden sommeren vært i nesten vanlig drift.

Les mer om Home of Grace her.

Se video om Home of Grace her.

Du kan bli med

– Hver lokale menighet er en del av den verdensvide kirke på sitt lokale sted. Å være en del av den verdensvide kirke er å vise nestekjærlighet, sier Kari Veiteberg, biskop i Oslo.

Hvis du har lyst å bidra i aksjonen kan du kontakte din menighet og bli med på å utforme lokale tiltak. Kirken ønsker at lokalt engasjement skal få blomstre. På kirken.no/sammen finner du informasjon om aksjonen, og ressurser og kreative ideer til innsamling.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med: Emma Hagström: emma@areopagos.no / 92 97 89 89 eller Randi Øyehaug: ro@areopagos.no / 41 01 31 81.

TEKST Emma Hagström
FOTO:  Tim Marshall, Unsplash
Publisert 15.04.2021
Powered by Cornerstone