Forsiden>Artikler>Planlegger Salig er tørsten
Fra Salig er tørsten i Oslo i 2014. Etter en pause siden høsten 2019 er det igjen Salig er tørsten-arrangementer på gang.
Fra Salig er tørsten i Oslo i 2014. Etter en pause siden høsten 2019 er det igjen Salig er tørsten-arrangementer på gang.

Planlegger Salig er tørsten

– Nå som vi åpner opp, skjønner jeg hvor mye jeg har savnet fellesskapet, sier Stian Kilde Aarebrot, ansvarlig for kommende Salig er tørsten-dager. 

Gjennom årene har Areopagos vært med å arrangere mange Salig er tørsten (SET) flere steder i landet. Men med koronarestriksjoner har disse praksisdagene for det indre livet ikke vært mulig å gjennomføre.  

Derfor er gleden desto større for Stian Kilde Aarebrot i Areopagos når han nå forbereder nye dager med Salig er Tørsten rundt i Norge. 

På leting i en sekulær tid 

Planlegger Salig er tørstenPrest i Areopagos, Tore Laugerud, kommer til Salig er tørsten i Stavanger.Areopagos' arkiv

– Vi starter i Stavanger i desember hvor Tore Laugerud underviser fra sin nye bok som kommer i høst; Guds skjulte stemme – på leting i en sekulær tid. Det temaet er koblet til hva SET handler om, nemlig trospraksiser.

Kilde Aarebrot frister også med seminar om skogskirke med danske Thomas Frovin, Victoria Bø som forteller om å gå pilegrim i egen stue, Katrine Vigdel snakker hvilens plass i advent og William Grosås leder et verksted i tidebønn med sang. 

– Hvorfor har kke Salig er tørsten gått digitalt? 

– Salig er tørsten-dagen handler om mer enn undervisning; det er en dag for å komme sammen og se hverandre, og seminarene er gjerne praktiske og ikke så lett å gjøre i digitalt format. 

Jubileumsåret 

Planlegger Salig er tørstenAreopagos' ansvarlige for Salig er tørsten, Stian Kilde Aarebrot, fra en Salig er tørsten-dag i Oslo i 2014.Areopagos' arkiv

Etter nyttår kommer SET til Hamar der katolsk biskop Erik Varden og Areopagos’ egne Silje Kvamme Bjørndal deltar. Neste stopp er Kristiansand, og høsten 2022 Trondheim. 

– Siden 2022 er jubileumsår for Areopagos (100 år, red.anm.) er det spesielt viktig med arrangementer over hele landet, og på grunn av den lange pausen vi har bak oss, velger vi steder SET har vært før. Men på sikt ønsker vi velkommen nye steder.  

– Hva kan de som ønsker Salig er tørsten til sin plass gjøre? 

– Det er bare å ta kontakt og meddele ønsket. Vi trenger en lokal komite som ordner lokaler og musikalske krefter, resten av programmet tar vi ansvar for. 

Dato for de neste Salig er tørsten-dagene:

Stavanger 4. desember 2021

Hamar 12. februar

Kristiansand 26. mars

Magasinet Strek er medarrangør. Når påmeldingen via checkin åpner, vil det annonseres på areopagos.no og sosiale medier. 

Se videoer fra tidligere Salig er tørsten-dager på Areopagos sin Youtube-kanal.

Areopagos' arkiv
Publisert 13.09.2021
Relevante saker
Nyheter
25.01.2024
Tidebønn, Nyheter
05.01.2024
Etter Kristus, Nyheter
24.03.2023
Powered by Cornerstone