Forsiden>Artikler>Ny internasjonal sjef i Areopagos
Ny internasjonal sjef i Areopagos

Ny internasjonal sjef i Areopagos

Andreas Dybkjær-Andersson er ansatt som internasjonal sjef i Areopagos. Med sin mangeårige erfaring innen dialogarbeid og internasjonalt arbeid, og bakgrunn fra teologi og utviklingsstudier er han klar til å ta fatt på oppgaven med å videreutvikle Areopagos sitt internasjonale arbeid. 

ANDREAS DYBKJÆR-ANDERSSON 

Utdanning i teologi og internasjonale utviklingsstudier

Arbeidserfaring fra blant annet Danmission, Global Focus, Redd Barna og Barne- og Ungdomsnettverket, samt Danske Kirkers Råd/Grønn Kirke

Formet av barne- og ungdomsorganisasjoner som KFUM-speiderne, KFUM&K, Dansk Ungdomsråd, den svenske kirkes ungdomsarbeid, Økumenisk Ungdom, IKON/Tro i Dialog og Afrika InTouch

Har vært aktiv i utviklingsorganisasjoner som Mellemfolkeligt Samvirke (nestleder mv.) og Folkekirkens Nødhjelp (rådsmedlem mv.)

Internasjonalt engasjert, for eksempel tidligere som medformann i den globale «Sustaining Peace»-arbeidsgruppe i PaRD (International Partnership on Religion and Sustainable Development) og i forhold til Kirkenes Verdensråds interreligiøse dialogarbeid

 

 

Når Andreas Dybkjær-Andersson starter i Areopagos i midten av august, vil det være i en nyopprettet stilling som internasjonal sjef for program- og partnerskapsarbeid. Andreas Dybkjær-Andersson får ansvar for å utvikle og implementere strategier for å utvide og styrke eksisterende og nye internasjonale partnerskap.

Om valget av Andres Dybkjær-Andersson som ny internasjonal sjef sier Areopagos' generalsekretær, Silje Kvamme Bjørndal:

– Vi har store forventninger til at Andreas med sine kompetanser innen internasjonalt arbeid og teologi, samt sterke engasjement for dialog, fredsarbeid og trospraksis, vil styrke Areopagos i tiden som kommer. Han trives med å bygge relasjoner og nettverk på tvers av både skandinaviske grenser, og mellom Øst og Vest. Vi ønsker Andreas hjertelig velkommen og ser frem til et fruktbart samarbeid om Areopagos' visjon og formål.

Andreas Dybkjær-Andersson skal til daglig ha base på Areopagos-kontoret i København, men han har ansvar for å forankre Areopagos sitt internasjonale arbeid både i Danmark og Norge. Den danske landechefen i Areopagos, Bente Mikkelsen Pahus, ser frem til å ønske den nye internasjonale sjefen velkommen til kontoret i Danmark:              

– I fjor kom det ut en ny bok om Reichelt (skrevet av Notto Thelle), som beskriver forholdet mellom Norden og det Kina/Hong Kong, som han møtte for 100 år siden. Relasjonen og historien til Øst er stadig kjernen i arbeidet vårt i dag. Andreas kommer med en flott CV, og vi gleder oss til å utfolde vårt internasjonale arbeid med Andreas på laget.

Fokus på dialog og fredsarbeid

Ny internasjonal sjef i AreopagosI Danmission var han tidligere landechef for arbeidet i Myanmar, og blant annet derfra har han erfaring med å arbeide i en asiatisk kontekst, med de utfordringene og mulighetene det gir for dialog og fredsarbeid.Kristine Agøy Sand

Andreas Dybkjær-Andersson kommer fra en stilling som seniorrådgiver i Danmission, hvor han har hatt ansvaret for å koordinere Danmissions freds- og dialogarbeid i Midtøsten, Afrika og Asia. Han har studert teologi og utviklingsstudier og har jobbet i ulike kirkelige organisasjoner, i tillegg til utviklings- og nettverksorganisasjoner som Dansk Kirkeråd, Globalt Fokus og Redd Barna, og han gleder seg til å fortsette det brede samarbeidet som internasjonal sjef i Areopagos.

I Danmission var han tidligere landechef for arbeidet i Myanmar, og blant annet derfra har han erfaring med å arbeide i en asiatisk kontekst, med de utfordringene og mulighetene det gir for dialog og fredsarbeid.

– Myanmar er et land med buddhistisk majoritet, og det er mange etniske og religiøse grupper i landet. I land som Myanmar er det noen utfordringer der de religiøse aktørene har en nøkkelrolle og er til stede på en annen måte enn andre organisasjoner. Kirker og andre religiøse aktører er en del av samfunnet og blir i landet når internasjonale organisasjoner ikke lenger har mulighet til å bli værende.

Dialogarbeid har opptatt Dybkjær-Andersson i mange år, noe som gjenspeiles i både studie- og senere jobbvalg. Dialog og internasjonalt arbeid har også vært en del av privatlivet hans.

– Jeg er opptatt av møtet mellom Øst og Vest. Jeg har besøkt dialogsteder ulike steder i Asia og Midtøsten. Både profesjonelt og privat. Jeg har blant annet besøkt Areopagos sine samarbeidspartnere i Hong Kong, Tao Fong Shan, og Anafora i Egypt flere ganger.

Noe av det Andreas Dybkjær-Andersson ser at Areopagos spesielt kan bidra med internasjonalt, er dialogarbeid.

– Det er mye splid og polarisering i verden i dag og sterke krefter jobber for at vi ikke skal møtes og samarbeide, men tvert imot blir isolert fra hverandre, og derfor er arbeidet med dialog enormt viktig.

Og det er ikke ufarlig. Det kan kreve mye mot avhengig av hvor i verden du er. Her tenker jeg at Areopagos kan bidra til å samle religiøse grupper.

Andreas Dybkjær-Andersson er opptatt av sosial endring og gode likeverdige partnerskap i landene man jobber i internasjonalt. Bevegelsen må gå begge veier. Dialog på tvers av land og gode partnerskap setter ting i et nytt lys, og gjør også oss i Norden oppmerksomme på viktige perspektiver som vi har et medansvar for, og som påvirker oss alle globalt, som klimaendringer, uro og polarisering, mener han.

– Det er viktig å fokusere både på enkeltmennesket og på fellesskapet, som blant annet den tidligere sørafrikanske erkebiskopen Desmond Tutu og hans forfatterskap har lært meg. Når et menneske ikke blir behandlet med verdighet og som skapt i Guds bilde, krever det at vi reagerer – uansett om det handler om hudfarge, seksuell legning eller noe annet. Og uansett om urettferdigheten skjer i samfunnet eller i kirken. Samtidig er vi ikke øyer, men en del av ulike fellesskap. Mennesker er bare fullt ut mennesker i relasjon til andre mennesker. Vi er alle knyttet til hverandre og til skaperverket. De brutte relasjoner til begge deler krever at vi finner veier til forsoning.

Et konkret sted der Norden, ifølge Andreas Dybkjær-Andersson, kan bli beriket av internasjonalt samarbeid, er i vår forståelse av sammenhengen mellom å være og å gjøre.I klostertradisjonen snakker man om bønn og handling. I dag kaller noen det for kontemplasjon og handling. Det handler om hvordan det å være forankret i sin tro kan bli et utgangspunkt for å handle i verden.

– Jeg er opptatt av sammenhengen mellom kontemplasjon og handling. Begge deler er viktige, og jeg opplever at mange mennesker ute i verden ofte har en forankring i livet sitt, som en kilde til hvordan de er og det de gjør i verden. Det er ofte mye som står på spill for dem. Utvekslingen om det tror jeg kan berike oss her i Norden.

Andreas Dybkjær-Andersson ser også frem til å samarbeide på tvers i Norden. Det kommer naturlig for ham, siden han alltid har følt seg hjemme på tvers av de nordiske landene. Han har jobbet med og fulgt de økumeniske bevegelsene i Norden, og er oppvokst med en svensk mor og en dansk far. Han er derfor kjent med både den svenske kirken og den danske folkekirken.

I Areopagos er han også et kjent ansikt. Han har vært medlem i 15 år og er aktiv i dialogarbeidet Ikon/Tro i Dialog, som Areopagos er en del av. Andreas Dybkjær-Andersson ser frem til å bli en enda større del av Areopagos både i Norden og internasjonalt:

– Jeg føler meg hjemme i Areopagos. Det er en viss bredde i at vi beveger oss på tvers av kultur og religion, og snakker forskjellige språk som dansk og norsk – og er i internasjonale sammenhenger med for eksempel engelsk, mandarin og arabisk.

Vi har ulike kulturelle linser i forhold til våre ståsted, tro og overbevisning. Tro er alltid uttrykt i noe vi ikke kan gripe med ord, men det har ofte noe poetisk i sitt språk. Derfor er det veldig inspirerende å være i de sammenhengene hvor det er noe språklig som møtes. Det kan skape kreativitet, fornyelse, og gi energi og mot til å gjøre de tingene vi hver og en skal i våre sammenhenger.

 

 

TEKST Lea Braüner Larsen
Publisert 10.08.2023
Relevante saker
Areopagos, Nyheter
05.06.2024
Dialog, Nyheter
06.05.2024
Meditasjon, Nyheter
08.04.2024
Nyheter
25.01.2024
Powered by Cornerstone