Forsiden>Artikler>Ny ansatt!
Ny ansatt!

Ny ansatt!

Ann Jeanette Søndbø Ekberg er nyansatt i Areopagos, som ansvarlig for dialog og diakoni.

 

Hun er utdannet religionsviter og kommer fra en stilling som universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.  
- Areopagos er en kristen organisasjon, og jeg tror at det er en kristens kall å søke møter og vennskap med andre. I Norge i dag finnes det offentlige fora for dialog og politisk samarbeid, men konkrete relasjoner mellom kristne og muslimske fellesskap er et relativt uutforsket terreng. For å komme nærmere hverandre, må vi vite noe om hverandre, og være villige til å anerkjenne hverandres egenart. Religion er ikke bare, eller først og fremst, et læresystem, men en måte å leve på. Å legge til rette for møter på grasrotnivå er derfor kjernen av det jeg ønsker å gjøre i Areopagos. 

Hun fortsetter:

 - Det krever en grunnleggende gjestfrihet, som vil si at jeg er nødt til å møte den andre helt åpent, uten noen agenda eller ønske om å forandre den andre. Og med åpenhet for at jeg selv kan bli forandret. 

- Hvordan henger det sammen med den tradisjonelle kristne tanken om misjon?

- Jeg tror at nettopp gjestfriheten er en del av misjonskallet, å strekke frem hånden i håp om å både gi og ta imot. 

Ny ansatt!

Hun understreker at misjon først og fremst handler om å bli sendt ut for å møte andre der de er. Selv er Søndbø Ekberg katolikk, men tilbrakte i studietiden et år på det syrisk-ortodokse bispedømmet av Aleppo i Syria, et land med lange og dyrekjøpte erfaringer med dialog mellom kristne og muslimer. 

- Jøder, kristne og muslimer har alle på sin måte spor av Guds åpenbaring til menneskene. Som kristen tror jeg at den endelige åpenbaringen finnes i Kirken, men det betyr ikke at jeg ikke skal respektere og være åpen for hva Gud har åpenbart av seg selv gjennom andre tradisjoner.

Hun er opptatt av at møtet mellom religioner ikke trenger å føre til verken fiendskap eller relativisme, men heller en dypere forståelse av både egen og andres tro. 

- Det går an å tenke seg at Gud møter mennesker på ulike måter, i forskjellige tradisjoner, uten å fornekte egen tro.  I kristen tro og tradisjon finnes muligheten til å anerkjenne og sette pris på muslimen eller buddhisten i deres egen rett. Gud selv er jo "Den Andre", og i det ligger også forståelsen av at Gud finnes i møtet med den andre, og det som er annerledes. Sånn har det vært fra kirkens første tid. 

- Areopagos jobber jo mye med trospraksis, det vil si fysiske uttrykk for troen. Der har kristne kanskje noe å lære av muslimer? 

-Ja, og det er også i tråd med hva vår grunnlegger, Karl Ludvig Reichelt, sto for i møte med buddhismen. Der sannheten er, der er Gud. Jeg tror kristne har mye å lære av andre, om oss selv, og om Gud, sier hun. 

TEKST Kristine Hovda
Publisert 10.08.2022
Relevante saker
Areopagos, Nyheter
05.06.2024
Dialog, Nyheter
06.05.2024
Meditasjon, Nyheter
08.04.2024
Nyheter
25.01.2024
Powered by Cornerstone