Forsiden>Artikler>En tro for hverdagen
En tro for hverdagen

En tro for hverdagen

Elena Teigen (23) og de andre i kollektivet starter dagen med felles bønn. Det har på mange måter reddet troen hennes.

-Jeg tror mange kan tenke at det er stress med forpliktelse. Når man bor i en kommunitet forplikter man seg til å be sammen hver dag, spise middag sammen og andre ting. Men for meg oppleves det som frihet fra å ta veldig mange valg hele tiden. 

En tro for hverdagen

Hun møter oss i døra med morgenkåpa på. Klokka er sju om morgenen, og det er tid for fellesbønn i stua. Elena Teigen går på profesjonsstudiet i psykologi og bor i et Etter Kristus-fellesskap på andre året, tilknyttet Oslo Sentrum Baptistkirke. Det er ingen selvfølge. Teigen har tidligere jobbet som ungdomsarbeider i en menighet, men opplevde at troen ble satt på prøve. 

-Jeg var på et sted der jeg ikke var så sikker på min egen tro. Jeg hadde sluttet å be og lese i Bibelen. Derfor var jeg veldig skeptisk i starten, da jeg hadde fått plass i bofellesskapet, for jeg hadde ikke lyst til å bli tvunget til å be.

Fra hun fikk plassen til hun skulle flytte inn gikk det tre uker. De ukene brukte hun til å tenke seg om. 

-Jo mer jeg tenkte på det, tenkte jeg at det kanskje ville være fint å stå opp til samme tid hver morgen, og starte dagen med å møte noen andre. For meg har det vært et forsøk på å ha rammer og forpliktelser, en bærebjelke som bare ligger der, så jeg slipper å ta valget om å be eller ikke hver eneste dag. Så trenger jeg ikke å kjenne så veldig etter på hva jeg føler. Å bare lene seg på de strukturene som finnes, har vært veldig fint, egentlig. 

-På hvilken måte?

Hun tenker. 

-Jeg tror kanskje det har gått opp for meg i større grad at en relasjon til Gud ikke nødvendigvis trenger å være følelsesbasert. Det at jeg ber uansett, gjør at jeg i større grad har fokusert på Gud mer enn på meg selv, på å være takknemlig, for eksempel. Da jeg begynte å be igjen oppdaget jeg at bønnen resten av dagen ofte kom av seg selv. Det gjør at man retter fokus mot noe. Og det noe er jo Gud, uansett hva man føler. 

Bønn for dagen 

Oppe i stua sitter de andre allerede klare til bønn. Det er Vebjørn og Miriam, som har bodd her i ett år allerede, og nyinnflyttede David, som deltar på fellesbønn for første gang denne morgenen. På det lille bordet foran dem ligger ark de kan bruke til å støtte seg på dersom de vil lese opp ferdig skrevne bønner.

En tro for hverdagen

Denne morgenen er det fri bønn på programmet. Det innebærer at alle deler litt av hva de ønsker forbønn for, og så går runden der alle ber en kort bønn for sidemannen. Elena leder morgensamlingen. 

-Jeg ber for studiestarten, sier en. 

-Jeg ber om styrke og energi, sier en annen. 

-Amen, sier Elena, og runder av samlingen med å lede de andre inn i Fadervår.

Så er det over, på et knapt kvarter. Elena og Vebjørn tusler inn på kjøkkenet for å forberede frokost. 

En tro for hverdagen

Som en familie

-Når vi bor sammen, møtes vi over de faste samlingene og middag, men også i løpet av dagen. Det blir en annen type relasjon. Vi får fulgt hverandre i hverdagen over tid, ikke bare møttes for å skravle over kaffe to ganger i halvåret, slik det fort kan bli med andre vennskap, sier Elena, og måler opp kaffe i kaffetrakteren.

En tro for hverdagen

Fellesskapet fungerer kanskje mer som en familie enn som en vennegjeng. Hver uke har de fast fellesmiddag og bibelgruppe. Hver enkelt har også faste tjenester de utfører i menigheten de bor ovenfor, som å lede lovsang eller praktisk arbeid. De har også en fast månedlig samling med en veileder, som hjelper dem å snakke gjennom eventuelle konflikter. 

-Vi blir kanskje mer fleksible av leve slik som dette, sier Vebjørn.

-Og det kan jo være en bra ting. 

-Hva har bønnerutinene betydd for deg, når det kommer til troen din?

-Dei har betydd veldig mye. Viss eg berre skulle basert trua mi på kjensler, ville ho ikkje ha hatt så mykje å gå på. 

 

Rytmer for alle

Fredrik Krunenes er leder for Etter Kristus-fellesskapene, som er kommunitetsarbeidet til Areopagos. Han mener at alle mennesker kan ha godt av noen faste rammer, for eksempel ved å koble seg på bønne- og måltidsrytmer, uavhengig av bosituasjon.

-Min erfaring er at det skjer noe med oss når vi gjør disse tingene om igjen og om igjen. Vi blir dypere rotfestet i Gud, men også i oss selv. Det preger resten av livet, relasjonene våre og det vi holder på med. Det ønsker vi at så mange som mulig skal kunne erfare. Det er også en anerkjennelse av at mange allerede har slike rytmer. Vi vil hjelpe folk til å se rytmene de allerede har, og hjelpe dem til å videreutvikle dem. For noen vil det handle om å introdusere helt nye rytmer i hverdagen, praksiser som har dype røtter i kristen tradisjon. 

En tro for hverdagen

Fra høsten av vil Etter Kristus-arbeidet tilby et rammeverk, struktur og oppfølging til å leve det Krunenes kaller et kommunitetsliv. 15.-17. september arrangeres derfor Etter Kristus-helgen i Oslo. Der vil Krunenes og resten av Etter Kristus-staben gi en innføring i kommunitetsliv, også for dem som ikke bor i kommunitet. Helgen er dermed ikke eksklusivt for folk som bor sammen, men for alle som er nysgjerrige på disse praksisene og ønsker å lære mer, understreker Krunenes.

Man vil få hjelp til å utforme rytmer som er tilpasset ens eget liv og bosituasjon. Det vil for eksempel si at man kan forplikte seg til å be sammen med de en bor sammen med, eller om en bor alene, møtes med andre for å be på faste tidspunkter i løpet av uka. Det kan også innebære en fast måltidsrytme, det kan handle om å forplikte seg til å gjøre tjeneste i en kristen menighet eller  et annet samfunnsnyttig formål. En kan også koble seg på etablerte ellesskap som er med på å omsette tro til praksis, som for eksempel Operatia Divina, Jesus-Dojo, meditasjonsgrupper eller tidebønnsamlinger. 

-Særlig i Oslo tenker jeg at tidebønnssamlingene i Trefoldighetskirken vil være helt naturlig å koble seg på, sier Krunenes.

 

Les mer om kommunitet.

 

TEKST Kristine Hovda
Publisert 06.09.2022
Relevante saker
Areopagos, Nyheter
05.06.2024
Dialog, Nyheter
06.05.2024
Etter Kristus, Tørst
25.04.2024
Meditasjon, Nyheter
08.04.2024
Powered by Cornerstone