Forsiden>Artikler>Jesusdojo i førjulstida
Jesusdojo i førjulstida

Jesusdojo i førjulstida

Har du noen gang tenkt på å innlemme årstidene i din etterfølgelse av Jesus?

Vi er heldige i Norge som har årstider som så godt svarer overens med kirkeåret. Vi feirer påske når våren begynner. De frøene som falt til jorden og døde, spirer og vokser frem. Fra jord som er blitt til av råtten, brun masse, springer grønt og blomster frem. Den døden Jesus døde, gir liv – og det feirer vi hver vår. Symbolikken gjør seg gjeldende med megafon i påsken. Å beundre livet rundt seg på en gåtur om våren kan gjøre at påskens budskap blir enda rikere for oss.

Hva så med tiden vi er i nå: mørke novemberdager? Jo, den kan også være en ressurs for disippellivet. For i november og desember er det advent. Det som tradisjonelt har vært kalt «den lille faste.» Som påsken har en oppladningsperiode, har julefeiringen det også. Fra første søndag i advent begynner nedtellingen.

I en stadig mørkere og kaldere tid, ser vi fremover. Og bakover. Advent er en sammensatt tid. Alle nordmenn, uansett tro og livssyn, ser fremover til at dagene skal begynne å bli lysere igjen, vi venter på et skifte. Advent er satt av til å vente. Mer enn å bare vente på lysere dager, venter de som følger Jesus på at han skal komme. Vi venter sammensatt, både fremover og bakover venter vi.

Trefoldig venting

Historiens første advent var da Maria ventet på fødselen av hennes sønn. Når vi alle teller ned til julaften, deltar vi i samme venting. Vi ser bakover, og venter med Maria. Advent er tiden for å gjøre seg klar til jul, klar til at Herren kommer.

Så er advent også noe mer. Vi venter på noe som ennå ikke har skjedd, at Jesus skal komme igjen. Som vi venter på lysere dager, venter vi på at verdens lys skal vise seg en gang for alle, for alle mennesker. Advent er tiden i kirkeåret satt av til det.

Etter Kristus arrangerer igjen jesusdojo med advent som tema. Det er nesten tradisjon. Vi tar for oss tekstene som hører til de forskjellige søndagene, og tematikken som gjør seg gjeldende fra dem. Det som forhåpentligvis gjør seg klart i løpet av dojoen, er at vi ikke bare venter på Jesus som kom som et lite barn, eller Jesus som en gang skal komme som en opphøyd konge. Vi venter også på en Jesus som stadig kommer til oss i våre liv. Gjennom bønn, felleskap, bibellesning, gudstjenester, praksiser, eksperimenter, rutiner, ritualer og så mye mer, kommer Jesus til oss.

Jesusdojoen «Rydd vei for advent» handler om en trefoldig venting. På han som kom, som stadig kommer og som en gang skal komme. Dette vil vi skal farge førjulstida i år. Det føles passende å sitere de fire skapningene i Johannes Åpenbaring 4,8 som lovpriser Gud:

Hellig, hellig, hellig

er Herren Gud, Den allmektige,

han som var og som er

og som kommer.

 

Den realiteten håper vi blir klarere for oss disse november- og desemberdagene, gjennom dojoen. Kanskje mørkere dager ikke bare er en uting, når det gjør det som er sant, lettere å begripe?

TEKST Daniel Aas Brændeland
Publisert 15.11.2022
Relevante saker
Areopagos, Nyheter
05.06.2024
Dialog, Nyheter
06.05.2024
Etter Kristus, Tørst
25.04.2024
Meditasjon, Nyheter
08.04.2024
Powered by Cornerstone