Forsiden>Artikler>Kunstutdanning for minoriteter
Mange av elevene har sitt første møte med kunstfag på Arts Academy.
Mange av elevene har sitt første møte med kunstfag på Arts Academy.

Kunstutdanning for minoriteter

– Vi vet at verdien av minoritetenes kultur er mye høyere enn storsamfunnet lærer dem, sier leder for TCG Nordica i Kina. 

TCG NORDICA

  • TCG Nordica er et kunst- og kultursenter i Kunming i Kina, Areopagos er partner. 
  • Her arrangeres utstillinger, sceneopptredener, foredrag og festivaler.
  • Senteret startet år 2000 og inkluderer kunstgalleri, scene og kulturskole, og legger til rette for møter mellom øst og vest. 
  • Senterets visjon er å inspirere til refleksjon om hva menneskeverd betyr.  

TCG Nordica er et kunst- og kultursenter i Kunming, et område med flere etnikse grupper, men én dominerende. Med bakgrunn i senterets visjon om å løfte menneskeverd, ønsker de å være en utdanningshavn for barn og ungdom fra andre etniske grupper enn han-majoriteten.

Initiativet er en del av Arts Academy som også skal fremme forståelsen av kunst i samfunnet generelt. Senterets leder Wu Yuerong mener dette er viktig: 

 – Spesielt i et samfunn der evnen til å verdsette kunst har blitt overskygget av rask økonomisk utvikling. 

Kunstutdanning for minoriteterArts Academy har undervisning for unge i Kunming med minoritetsbakgrunn.TCG Nordica

Ønsker å løfte troen på egen kultur

ARTS ACADEMY

  • En del av arbeidet ved TCG Nordica.
  • Startet høsten 2019.
  • Holder blant annet kurs for barn og unge fra etniske minoriteter.
  • Planen var lærerutveksling med Skandinavia, men senteret jobber nå med å finne lærere lokalt siden reising er vanskelig.

Undervisningen retter seg mot barn og unge i underpriviligerte grupper i samfunnet, og blant dem særlig etniske minoriteter. Dette er unge som aldri har fått opplæring i kunstfag tidligere, eller muligheter til samme utdannelse som flertallet i majoritetsgruppen.  

– De unge mangler tro på sin egen kultur og identitet, sier Yuerong.

Minoritetene ser ofte kulturen sin som underordnet og mangelfull, noe som har sine røtter i hvordan storsamfunnet ser dem. 

Unike og likeverdige 

– Vi ivrer etter å påvirke deres hjerte og sjel ved å lære dem kunst basert på vår visjon, sier Yuerong.

Senteret ønsker å inspirere til refleksjon om hva menneskeverd betyr. Denne visjonen er inspirert av skjønnheten i hvert menneskes egenart og likeverd.

Mange av elevene på Arts Academy tilhører miao-folket, som er en av Kinas 56 offisielle minoritetsgrupper. Yuerong forteller at musikk, dans og farger er viktige elementer i tradisjonene deres, og mange av elevene viser talenter innenfor disse områdene. 

Trenger flere lærere

Kunstutdanning for minoriteterNå jobber senteret med å finne flere lærere som deler deres visjon.TCG Nordica

Senteret har foreløpig to klasser med syv-åtte elever hver, og ifølge Yuerong ser de ut til å elske undervisningen.  

TCG Nordica vil gjerne utvide dette arbeidet og skjerper læringsmålene gradvis. Arts Academy startet i 2019, men ble satt på pause av smittevernhensyn. Etter at mulighetene igjen åpnet seg, har TCG Nordica vært aktivt involvert i å jobbe med barn og unge med minoritetsbakgrunn. 

Før pandemien var også folk fra Skandinavia involvert i Arts Academy, men nå har det blitt vanskelig med en slik utveksling.

Derfor arbeides det med å utstyre flere kvalifiserte lærere lokalt som ikke bare er kunstnerisk og teknisk dyktige, men som også ser verdien av hele menneskets utvikling og deler TCGs visjon.

Dette er ifølge Yuerong den største utfordringen for å kunne utvide arbeidet, men hun har stor tro på fremtiden for dette prosjektet. 

Les mer og se film fra TCG Nordica her.

TEKST Emma Hagström
TCG Nordica
Publisert 25.05.2021
Relevante saker
TFS, Asia, Tao Fong Shan
04.10.2023
Asia, Tao Fong Shan
02.05.2023
Asia, Tao Fong Shan
02.04.2023
Asia, Nyheter, Tao Fong Shan
02.12.2022
Powered by Cornerstone