Forsiden>Artikler>En reise fra historiske røtter til fremtidens visjoner
En reise fra historiske røtter til fremtidens visjoner

En reise fra historiske røtter til fremtidens visjoner

I 1931 ble grunnsteinen til Tao Fong Shan lagt sammen med en tidskapsel. Denne tidskapselen er nå tatt ut og erstattet med en ny – en feiring av vår felles historie og veien videre.

TAO FONG SHAN er et kristent dialog- og spiritualitetssenter i Hong Kong som tar imot folk fra mange land til kurs, retreat, studier og samtaler på tvers av tro. Det var her Karl Ludvig Reichelt startet sitt arbeid med buddhistiske pilegrimer som ble grunnleggelsen for Areopagos - tidligere kalt Buddhistmisjonen. 

KARL LUDVIG REICHELT oppdaget på sin reise i Hongkong at kirkens oppdrag ikke bare er forkynnelse og opplæring, men også fordypning og medvandring.

Tilbake til røttene

I september var norsk og dansk stab i Areopagos på en felles pilegrimsreise til Tao Fong Shan i Hongkong, for å møte partnere, bli kjent med røttene til Areopagos og se fremover sammen. Tao Fong Shan var starten på Karl Ludvig Reichelt sitt banebrytende arbeid med buddhistiske pilegrimer, som ble grunnleggelsen for Areopagos.

Her fikk staben arbeidet med strategien til Areopagos på stedet det hele startet, og utfoldet og samlet våre visjoner og mål for tiden fremover. Vi fikk selv oppleve og fordype oss i Tao Fong Shan sin inspirerende spiritualitet og tradisjon. Turen ble verdifull for Areopagos sitt fellesskap, både med Tao Fong Shan, og mellom norsk og dansk stab. 

Reichelt sitt arbeid var preget av gjestfrihet, respekt og åpen samtale mellom øst og vest. Han var en grensevandrer. Han ønsket mer av kirken enn forkynnelse og opplæring. Han ønsket fordypning, medvandring og dialog - også med mennesker av annen tro og tradisjon. Dette er verdier som har forblitt sentrale og viktige for både Tao Fong Shan og Areopagos sitt arbeid i dag. 

Tao Fong Shan - "Fjellet der Kristus-vinden blåser" 

En reise fra historiske røtter til fremtidens visjonerKristustempelet på Tao Fong ShanSina Vestøl

Tao Fong Shan er et kristent senter for utfoldelse av dialog og spiritualitet i Hongkong som tar imot folk fra mange land til kurs, retreat, studier og samtaler på tvers av tro. Senteret er plassert på toppen av et fjell i bydelen Shatin, bygget med inspirasjon fra buddhistiske tradisjoner. Christian Centre består av fire departementer med ulike fokusområder; Bridge and Dialogue, Spirituality, Art, og LIFE (Living in Fullness Everyday). 

Tao Fong Shan Christian Centre har et variert arbeid med mål om å fordype og utvikle kristen spiritualitet. Med en tro om at dialog kan utvide vår tenkning og forståelse overfor hverandre, og samtidig fordype egen trosidentitet, arbeider de med interkulturell og tverreligiøs utveksling av ideer og erfaringer. De har opplæring i spirituell fordypelse for pastorer og ledere gjennom kurs, meditasjon, kontemplasjon og erfaring med Gud. Senteret har og et porselensverksted med kunst som forener historie og nåtid, vestlige og østlige tradisjoner, og kristen refleksjon.

Leder for TFS Christian Centre og pastor Philze ved Tao Fong Shan forteller at deres fokus ligger i evangeliet, teologisk arv og Kristus’ kjærlighet. Dedikerte til Reichelts ønske om å samtale og utveksle ideer med alle mennesker uavhengig av deres kultur, religion og bakgrunn. Gjennom kunst, porselen, arkitektur og samtaler er det nettopp dette Tao Fong Shan retter seg mot med sitt arbeid - en stor inspirasjon for Areopagos sitt arbeid og veien videre. Philze skriver: 

 “As the wind whistles, the spiritual wind moisturized the living things in silence, giving blessings to the visitors and people of Tao Fong Shan, providing a sacred place of encounters for believers”

Time Capsule Ceremony - 90 år 

28. juli, 1931, ble Tao Fong Shan sin grunnmur bygget - og i denne ble det lagt en tidskapsel med ni gjenstander. 90 år senere ble tidskapselen gravd ut. Gjenstandene var nøye plukket ut for å representere tiden og historien til Tao Fong Shan og grunnleggelsen – for å uttrykke Reichelts ønske om dialog med fremtiden. 

Blant de ni gjenstandene var det en rapport fra Buddhistmisjonens tidsskrift fra 1931 der Reichelt skriver om feiringen og grunnleggelsen av Tao Fong Shan hvor grunnsteinen ble lagt og tidskapselen plassert. Reichelt avslutter teksten med “Gud lar velsignelsen regne ned over Eder. Må dette være det gode omen for all fremtid!”. 

22. september 2023 ble oppgravingen og erstattelsen av tidskapselen feiret med en vakker seremoni på Tao Fong Shan med Areopagos sin norske og danske stab til stede. Med taler fra lokale kirkeledere og Areopagos’ egen generalsekretær, Silje Kvamme Bjørndal. 

En reise fra historiske røtter til fremtidens visjonerGeneralsekretær Silje Kvamme Bjørndal på tidskapselseremonien sammen med styreleder for Tao Fong Shan Foundation, Elder WongSina Vestøl

“The excavation of the time capsule reminds us to remember the ‘original aspirations’ of our founders and never give it up. Even though times have changed, the visions and goals of our founders must be preserved and passed on. Let us choose with care how to build on it”. 

- Elder WONG Fook Yee, styreleder i Tao Fong Shan Foundation

 

En reise fra historiske røtter til fremtidens visjonerGeneralsekretær Silje Kvamme Bjørndal presenter gjenstandene fra Areopagos til den nye tidskapselenSina Vestøl

Tidskapselen ble erstattet med nye gjenstander. Her fikk Areopagos æren av å legge ned to gjenstander - et Tørst-blad fra Areopagos sitt 100-års jubileum, og boken av Notto R. Thelle “Karl Ludvig Reichelt - misjonær mellom øst og vest”. Gjenstandene ble lagt inn som en takknemlighet for samarbeidet mellom Areopagos og Tao Fong Shan. En feiring for vår felles historie og veien videre. 

Areopagos står i stor takknemlighet til Tao Fong Shan sin gjestfrihet overfor oss og alle andre besøkende. Deres arbeid er til enorm inspirasjon og glede for mange mennesker, og spesielt for Areopagos sitt arbeid gjennom tidene og fremover. 

 

“Hvis du ønsker å gå raskt, gå alene. Hvis du ønsker å gå langt, gå sammen. 100 år er en god tur, men la oss gå enda lengre. Sammen, la oss rette blikket mot fremtiden”    

- Silje Kvamme Bjørndal

Les hele talen til Silje fra tidskapselseremonien her. 

 

Programmet for tidskapselseremonien ble forberedt av Daniel Yeung, leder for Institute of Sino Christian Studies og for historiekomiteen. 

TEKST Sina Vestøl
Publisert 04.10.2023
Relevante saker
Tao Fong Shan
02.01.2024
Asia, Tao Fong Shan
02.05.2023
Asia, Tao Fong Shan
02.04.2023
Tao Fong Shan
05.01.2023
Powered by Cornerstone