Forsiden>Artikler>Dialogpilotene vant pris
Hummam Bhutta er koordinator for Dialogpilotene.
Hummam Bhutta er koordinator for Dialogpilotene.

Dialogpilotene vant pris

Prisen får de for å vise at faget dialog er allment nyttig.

Nylig ble det kjent at Dialogpilotene er årets vinner av dialogprisen, som deles ut av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Dialogpilotene er et studium tilknyttet teologisk fakultet i Oslo, og et samarbeid mellom flere aktører, blant dem Kirkelig dialogsenter, som støttes av Areopagos. 

Løser opp i fordommer

Dialogpilotene vant prisLeder i Kirkelig dialogsenter i Oslo, Hanna Barth Hake.FOTO: Kirkelig dialogsenter

Prisen deles ut annen hvert år til en person, organisasjon eller institusjon som utmerker seg ved å arbeide for økt forståelse og respekt mellom ulike tro- og livssynssamfunn i Norge.  

Leder for Kirkelig dialogsenter (KD) i Oslo, Hanna Barth Hake, sier at det betyr mye når en sentral aktør som STL både ser og anerkjenner arbeidet deres.

– Vi er veldig glade for at Dialogpilotene får denne prisen, og vi setter stor pris på at arbeidet vi og andre legger ned i Dialogpilotene løftes fram på denne måten. Det er et arbeid vi er svært stolte av og takknemlige over være en del av, sier hun.

Her kan du lese STL sin begrunnelse for å gi prisen til nettopp Dialogpilotene: 

Prisvinneren i 2020 har på fem korte år greid å etablere et åpent dialogstudium på Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo. Unge voksne mellom 19-30 år får gjennom teori og praksis utviklet ferdigheter til å jobbe i skole og ungdomsmiljøer med identitet, dialog og konflikt. Verktøy som kan forbygge og løse opp i misforståelser og fordommer, og utvikle en konstruktiv dialog i og mellom grupper som har stort kulturelt krysspress av identiteter og religion, er i fokus.  

Tiltaket har vokst ut av erfaringene som Kirkelig Dialogsenter har gjennom sitt eget arbeid med å fremme interreligiøs dialog i kristne menigheter. Behovet for en felles dialogutdanning med deltakere fra ulike ståsteder var utgangspunktet for Dialogpilotene. 

Samarbeidet mellom eierne av Dialogpilotene - Islamic Cultural Center, Human-Etisk Forbund, Tauheed Islamic Centre, Minhaj-ul-Quran International Norway og Kirkelig Dialogsenter - er i seg selv et dialogprosjekt. Det er en plattform STL kjenner seg igjen i. 

Dialogpilotenes arbeid inn i skoler er et viktig bidrag for økt forståelse og kunnskap om religion, livssyn og identitet. 

STLs begrunnelse ligger først og fremst i det at Dialogpilotene fremmer forståelsen for både faget dialog og verktøyet som allment nyttig. 

Publisert 11.12.2020
Relevante saker
NyheterTao Fong Shan
21.11.2021
Nyheter
12.11.2021
Nyheter
27.10.2021
Nyheter
20.10.2021
Powered by Cornerstone