Forsiden>Artikler>Home of Grace i full drift
Home of Grace på utflukt til Marine World i mars 2021.
Home of Grace på utflukt til Marine World i mars 2021.

Home of Grace i full drift

– Uansett hva slags morgendag som venter på oss, la oss fortsette å kjempe for et bedre liv for personer med funksjonshemming, sier ny prosjektleder. 

HOME OF GRACE

  • Dagsenteret drives av Nanjing YWCA, Areopagos er partner.
  • Målet er å forbedre livene til unge og voksne med psykisk utviklingshemning i den kinesiske millionbyen Nanjing i Kina.  
  • Senteret var fra 2012-2019 en del av et Norad-finansiert prosjekt. Nå støtter Areopagos senteret med innsamlede gaver. 

Dagsenteret Home of Grace som Areopagos støtter i Nanjing er i full drift etter et rolig år, og pandemien er nesten ikke merkbar i hverdagen til elever og lærere. 

Nanjing YWCA har dessuten ansatt en ny prosjektleder for dagsenteret, ettersom forrige leder, Susie, skiftet jobb i februar. Den nye prosjektlederen heter Chloe og har jobbet for Nanjing YWCA i en årrekke, men da med et studieprogram for fattige ungdommer.

Home of Grace i full driftFOTO: Privat

Chloe er også godt kjent med Areopagos og har besøkt Danmark og Norge i 2018.  

I Danmark deltok hun på et tre måneders diakonikurs på diakonhøyskolen, og i Norge besøkte hun forskjellige omsorgs- og opplæringstilbud for personer med utviklingshemming for å se hvordan arbeidet ser ut i ulike land. 

Sikrer et godt faglig nivå 

Få ansatte som har dårlig betalt og lite relevant utdannelse er ikke uvanlig i omsorgs- og opplæringstilbud i Kina, og med det blir forståelsen for ulike typer funksjonsnedsettelser og individuelle forskjeller ofte mangelfull. Derfor er det et viktig mål for Home of Grace å utruste ansatte for å sikre et godt faglig nivå. Lærerne får kontinuerlig undervisning og veiledning av fagfolk, gjennom forskjellige kurstilbud.  

I dag består personalet ved Home of Grace av fem personer, hvorav to ankom i 2019. En av disse fikk fagbrev i sosialt arbeid i fjor.  

I april fikk senteret besøk av en av Nanjings mest anerkjente fagpersoner for elever med utviklingshemming. Hun har tidligere vært direktør ved et annet dagsenter i byen og lenge vært involvert i arbeidet på Home of Grace.  

Hun har også besøkt Areopagos i Norge, og kommer til Home of Grace en gang i kvartalet før å observere og gi råd og veiledning til personalet.  

Støtte for foreldre

En annen side som er viktig ved Home of Grace, er å støtte elevenes foreldre på ulike måter, blant annet ved å tilby plattformer der foreldre kan treffe hverandre. 

Hver måned avholdes et møte for alle foreldrene og personalet på dagsenteret. Det er et viktig kontaktpunkt med rom for samtaler.  

Møtet er også viktig for å bevisstgjøre foreldrene på deres og barnas rettigheter. I tillegg blir de oppdatert på barnas aktiviteter, og foreldre får støtte og veiledning hvis det er utfordringer i familiene.  

Da senteret ble stengt på grunn av smittevernhensyn i 2020, holdt foreldre og ansatte jevnlig kontakt via meldinger og telefonsamtaler. 

Foreldre ved senteret får også undervisning; i mai ble det arrangert en undervisningsdag for foreldre som handlet om psykologisk omsorg for mennesker med utviklingshemming, holdt av en professor i psykologi. 

– Nå klarer jeg endelig å presentere barnet mitt for andre, sier moren til eleven Wang Chang i denne filmen. 

Noe å glede seg til

Senteret måtte ta pause da korona-pandemien brøt ut, men i juli 2020 kom elevene tilbake, og dagsenteret kunne holde åpent med noe modifisert aktivitet.  

I desember 2020 arrangerte Nanjing YWCA sportskonkurransen «Happy Sports Games». Elevene på Home of Grace trener jevnlig for denne konkurransen, som har blitt en tradisjon å glede seg til. I årets «Happy sports games» deltok også elever fra fire andre dagsentre. 

Den niende «Love @Jingling»-forestillingen ble og holdt i desember. Til denne store offentlige festforestillingen, der elever fra Home of Grace synger, danser og opptrer, ble også seks andre sentre i byen invitert til å opptre. 

Dette er arrangementer som skjer hvert år, og samler vanligvis et stort antall mennesker – både deltakere og publikum. Naturlig nok gjorde pandemien at færre ble med i 2020, men Chloe og dagsenteret ser fram mot neste runde. 

Ønsker å synes

Slike arrangementer har nemlig en viktig bieffekt; de øker synligheten til mennesker med utviklingshemming i samfunnet. Etter at korona-restriksjonene lettet, har også Home of Grace kommet seg mer ut igjen. I mars gjorde sentret for eksempel en utflukt til Marine World sammen med foreldre.

Home of Grace i full driftFOTO: Nanjing YWCA

Home of Grace jobber for økt anerkjennelse og integrering i storsamfunnet. Personer med funksjonshemming i Kina lever ofte hjemme og skjult fra storsamfunnet. Drømmen er at det skal bli naturlig å inkludere mennesker med utviklingshemming generelt i Kina, og at de skal bli et vanlig syn ute ­– ikke gjemt bort av skamfulle familier. 

Tar tid å endre

Å kjempe for et bedre liv for personer med funksjonshemming har Nanjing YWCA i partnerskap med Areopagos gjort siden prosjektets start.  

Resultatene har blitt rost av NORAD; med små ressurser har Home of Grace klart å etablere seg som et senter andre vil lære av og kopiere.  

Prosjektet har hatt ringvirkninger i hele byen og til en viss grad helt til Beijing og påvirket standarden på tilbudet for mennesker med spesielle behov.  

Til tross for de gode resultatene som er oppnådd, gjenstår en stor jobb. Det tar tid å endre tankesett, og det er fortsatt viktig å kjempe for menneskeverdet til personer med utviklingshemming, og fortsette å være et senter som andre vil lære av. 

Gjennom støtten til Home of Grace ønsker Areopagos å fremme oppfølging av foreldrene og sikre et godt faglig nivå blant lærerne.  

I nær fremtid handler dette for eksempel om et ukeskurs som blir arrangert i sommer for alle lærere på Home of Grace. Støtten til elevenes foreldre handler om å fortsette å tilby avlastning, dernest sørge for plattformer hvor foreldre kan møtes, og tilby inspirerende undervisning. 

Perioden med NORAD-støtte endte i 2019, og fra januar 2020 har Areopagos gitt innsamlede gaver. Nanjing YWCA jobber hardt for å skaffe midler lokalt, men støtten fra Areopagos sine givere og samarbeidsmenigheter utgjør et svært viktig bidrag til arbeidet. 

Gi en gave til Home of Grace! 

Det er etter eget ønske vi kun omtaler Chloe med hennes engelske fornavn. 

TEKST Emma Hagström
FOTO:  Nanjing YWCA
Publisert 27.05.2021
Relevante saker
AsiaNyheterTao Fong Shan
01.11.2022
AsiaBakgrunnNyheter
28.10.2022
TFSAsiaBakgrunnNyheterTao Fong Shan
20.10.2022
AsiaNyheterTao Fong Shan
19.09.2022
Powered by Cornerstone