Forsiden>Artikler>Allsidige Tao Fong Shan
Stillbilde fra film om TFS fra Areopagos sin YouTube-kanal
Stillbilde fra film om TFS fra Areopagos sin YouTube-kanal

Allsidige Tao Fong Shan

Navnet betyr Stedet der kristusvinden blåser og dette stedet har gjennom årene vært til velsignelse på mangfoldige måter.

Med Karl Ludvig Reichelt i spissen og norske og danske støttespillere i ryggen, kjøper Den Nordiske Kristne Buddhistmission (Areopagos i dag) en åsrygg utenfor Hongkong i 1930.

Åsen får navnet Tao Fong Shan, Stedet der kristusvinden blåser. Langs åsryggen reises i løpet av 1930-årene det kristne senteret Tao Fong Shan (TFS), i buddhistisk tempelstil.

Allsidige Tao Fong Shan

TFS er da et pilegrimsmottak og samtidig et studie- og undervisningssenter. Fra 1935 besøker et økende antall buddhistmunker senteret for kortere eller lengre perioder.

Krigen mellom Japan og Kina som bryter ut i 1937 forstyrrer imidlertid snart besøksstrømmen. Da Japan erobrer Hongkong i 1941 stopper alt arbeid opp. Tre misjonærfamilier lever isolert på TFS på et eksistensminimum fram til Japans kapitulasjon i 1945.

Tao Fong Shan skifter nå karakter fra å være et pilgrimsenter for buddhistiske munker til å bli et senter for dialog og retreat, spiritualitet og kunst.

Vegetarhall

Allsidige Tao Fong ShanMisjonærene Annie Lemming, Elisabeth Petterson og Birgitta Thormann i Hongkong i 1949.Areopagos' arikiv

I 1949 får det hittil maskulint dominerte arbeidet et viktig feminint innslag ved at Elisabeth Pettersen, Annie Lemming og Birgitta Thormann ankommer for å starte et arbeid blant religiøse kvinner som praktiserte en del av de buddhistiske disiplinene – såkalte vegetarkvinner.

Det utvikler seg mange dialoger om spiritualitet, tro og eksistensielle spørsmål i de buddhistiske vegetarhallene.

Av dette lærte misjonærene betydningen av at den kristne fordypningen går hånd i hånd med omsorg – diakoni. Rett nedenfor TFS bygger de fra slutten av 1950-årene opp den kristne vegetarhallen Ai Tao Yuan, Hagen hvor man er glad i Kristus.

Teologisk seminar

I 1948, året før Mao proklamerer Folkerepublikken Kina, må det lutherske teologiske seminaret evakuere fra fra Shekow i Kina, og kommer til Hongkong. Misjonær Notto Normann Thelle ønsker dem velkommen til TFS, der de blir i syv år.

Allsidige Tao Fong Shan

I 1985 får Lutheran Theological Seminary tomt av Areopagos og reiser et vakkert lokale rett nedenfor TFS.

Flyktninger

1950- og 60-årene preges av enorme flykningestrømmer fra Kina til Hongkong. TFS tar del i det sosiale ansvaret. Samtidig etablerer man i 1957 The Christian Study Centre on Chinese religion and Culture under ledelse av Gerhard Reichelt.

I 1968 revitaliserer Sverre Holt det gamle brorskapet «Venner av veien» (Tao) og samme år reiser han «House of friendship», en flerreligiøs møteplass.

Vestlige backpackere

I de samme årene slår østlig religiøsitet inn i vesten for alvor gjennom ungdomsopprøret. Indiske guruer inntar USA og Europa med yoga og trancendental meditasjon.

Snart starter det en bevegelse den andre veien: Vestens unge drar østover i oppbrudd og søken. Etter hvert kommer mange også til Hongkong, og i 1986 oppstår et initiativ til arbeid blant vestlige backpackere.

Allsidige Tao Fong ShanAscension house tilbyr rimelig overnatting i Hongkong.Ascensionhousehk.com

To år senere etableres The Ascension House community på Tao Fong Shan. De driver et populært gjestehus og dialogarbeid blant backpackerne fram til avvikling 2008. 

Noen år senere blir et slikt arbeid igjen aktuelt, og Areopagos sender nå volontører til arbeid ved Ascension House.

Teologisk litteratur på kinesisk

Under Ernst Harbakks ledelse starter TFS i 1987 et internasjonalt dialogtidsskrift, The Areopagus magazine, i samarbeid med Dialogsenteret i Danmark.

Et annet viktig dialoginitiativ kommer med etableringen av The Institute of Sino Christian Studies som en separat enhet på TFS i 1995.

Allsidige Tao Fong Shan

Instituttet driver akademisk dialog om kristen tro og verdier med universiteter i fastlandskina.

De står for publikasjon av kristen, teologisk og filosofisk litteratur, holder seminarer, gir gjesteforelesninger på de kinesiske universitetene og stipender og studieopphold på TFS for kinesiske akademikere som ønsker videre studier av kristen tro.

Programvirksomhet i dag

Tao Fong Shan er navnet på åsen som disse ulike institusjonene ligger på, inkludert LTS.  

Navnet brukes også om kun de virksomhetene med en viss tilknytning til Areopagos: TFS Christian Center, ISCS, Pilgrims Hall, Ascension House, korset, labyrinten, Kristus-templet, LIFS Center, Art Shop og kirkegården. 

Tao Fong Shan Christian Center (TFSCC) utgjør programvirksomheten på TFS og er oppdelt i tre avdelinger – Bridge & Dialogue, Art Division og Sprituality Division, – som alle har sine egne prosjekter. 

Areopagos' kanal på YouTube
Publisert 01.06.2020
Relevante saker
Tao Fong Shan
02.01.2024
TFS, Asia, Tao Fong Shan
04.10.2023
Asia, Tao Fong Shan
02.05.2023
Asia, Tao Fong Shan
02.04.2023
Powered by Cornerstone