Forsiden>Artikler>Rom for dialog i Hongkong
Direktør ved ISCS, Daniel Yeung, sammen med Judy og Håkan Granberg.
Direktør ved ISCS, Daniel Yeung, sammen med Judy og Håkan Granberg.

Rom for dialog i Hongkong

– Vi som snakker om forsoning kan bidra i prosessen med å finne en felles vei, mener Håkan Granberg ved Institute of Sino Christian Studies (ISCS).

INSTITUTE OF SINO CHRISTIAN STUDIES (ISCS) 

  • Er en akademisk virksomhet i Hongkong
  • Oversetter og publiserer kristen og teologisk litteratur.
  • Tilbyr kurs i kristen kultur, filosofi og teologi til kinesiske universiteter
  • Besøkes av gjesteforelesere fra Hongkong og Europa.
  • Gir også kinesiske forskere studieopphold på Tao Fong Shan. 
  • Formidler klassisk kristen akademisk teologi til nesten 50 kinesiske universiteter og seminarer. De jobber også med mer nåtidig og populær litteratur og bibelkommentarer til menigheter.  
  • Målet er å fremme studier i kristendom, bygge kinesisk-kristen teologi og berike kinesisk kultur. 
  • Ble dannet i 1993, først som en del av Tao Fong Shan Christian Center og som selvstendig institutt i 1995. 

Håkan Granberg og hans kone Judy Granberg er tilknyttet Institute of Sino Christian Studies (ISCS) i Hongkong.  

De kommer fra Finland og USA, og har jobbet ved forskjellige universiteter i Kina og Hongkong i 30 år. De siste ti årene har de vært involvert i ISCS på forskjellige måter; som gjesteprofessorer og Håkan som styremedlem ved ISCS. ISCS ligger på samme ås som Tao Fong Shan. 

Ekteparet pensjonerte seg ved årsskiftet, men ønsker å fortsatt være involvert i ISCS, spesielt med arbeidet i den anspente situasjonen Hongkong befinner seg i. Granberg mener at begrepet forsoning er et godt teologisk utgangspunkt å ha når man arbeider med disse problemstillingene. 

Dialog for å bygge broer

– Det viktigste verktøyet for denne prosessen er dialog, sier Granberg.  

– Vi har ingen ferdige løsninger, men det er sentralt å skape steder der folk kan møtes.  

Dialog har vært viktig for ISCS helt siden begynnelsen, og er en del av ISCS’ profil og bidrag til samfunnet, ifølge Granberg.  

Siden den kristne tro i Kina ble formidlet av folk fra vest, oppfattet mange kinesere at for å tro på Kristus, måtte en forlate sin kinesiske kultur og adoptere det vestlige. 

ISCS ønsker å gjøre kristen tro forståelig innenfor en kinesisk språklig og kulturell kontekst, og ikke i motsetning til den. Instituttets oppdrag følger ambisjonene til Karl Ludvig Reichelt, som grunnla Tao Fong Shan.

Ambisjonene handler om å fremme kontekstualisering av kristen teologi i kinesisk kultur og å videreutvikle dialog med andre kulturer og religioner. Instituttet ønsker å skape et rom der verdier og ideer kan utveksles. 

Broer på et akademisk nivå 

ISCS har også de kontaktene i Kina og Hongkong som er nødvendige for å kunne hjelpe i arbeidet med å bygge broer. De samarbeider med flere titalls ledende universiteter i Kina, som har programmer for å studere vestlig kultur og kristendom. Granberg beskriver ISCS som en paraplyorganisasjon, et nettverk for disse universitetene. 

Instituttet har et godt rykte i Kina, og er også internasjonalt en av de mest kjente innen sitt felt.  

– Vi bygger broer på et akademisk nivå mellom Kina og universiteter utenfor Kina, forteller Granberg.  

ISCS har mange internasjonalt kjente teologer som nære venner, og mange har vært medlemmer av ISCS rådgivende komité. Granberg nevner Jürgen Moltmann, og også den nå avdøde Hans Küng som eksempler. Fra Areopagos har både Notto Reidar Thelle og Fredrik Fällman bidratt ved instituttet. 

Men selv om disse internasjonale teologene har vært rådgivende i ISCS, er det professorer og akademikere fra Kina som leder arbeidet og veileder utviklingen, og som også var med og grunnla instituttet.  

– Det er de som vet hva behovene er i Kina, og hvilke spørsmål som finnes. Vi prøver å tjene dem, og hjelpe dem å komme videre med spørsmålene de har, sier Granberg om sitt og ektefellen Judys arbeid. 

Sino Christian Studies er en akademisk teologi ut fra et kinesisk synspunkt. De siste årene har arbeidet også blitt stadig mer tverrfaglig, der teologi og religion utforskes fra blant annet filosofiske og sosiologiske synsvinkler, forklarer Granberg. 

Online seminarer 

Som så mange andre har ISCS måttet tilpasse seg pandemien. Det som har påvirket arbeidet mest, er de lukkede grensene.  

Dette betyr at utvekslingsstudenter, doktorgradsstudenter og professorer fra Kina ikke kan komme inn i Hongkong. Det som er en viktig del av ISCS arbeid – å tilby kinesiske forskere studieopphold på Tao Fong Shan – er nå satt på pause. 

I stedet har de prøvd å finne alternative kanaler. Seminarer og foredrag av alle slag er flyttet til nettet.  

– Men nettaktiviteter kan selvfølgelig aldri erstatte den personlige og direkte kontakten, sier Granberg. 

Ulike seminarier er planlagt framover, med både kinesiske og internasjonale forelesere. Blant annet den internasjonalt anerkjente teologen Miroslav Wolf vil være foreleser på et seminar i november.  

ISCS har også investert i produksjonen av en videoserie som er delt på flere plattformer.  

Videoserien består av prekener av Milton Wan, en pensjonert professor og kjent kinesisk teolog.

Tolv videoer er lagt ut på sosiale medier, og flere kommer. I mars hadde de publiserte prekenene blitt vist på YouTube til sammen over 70.000 ganger. 

Publisering

Publisering av litteratur har kunnet fortsette som vanlig. I Kina publiseres akademisk litteratur, forskning og også kjente teologiske klassikere.  

Rom for dialog i HongkongDaniel Yeung er direktør ved ISCS.FOTO: Areopagos' arikiv/Therese Gabrielsen

Granberg forteller at det er utgitt omkring 300 titler med grunnleggende teologisk litteratur i Kina, og at ISCS sitt fagmagasin Logos and Pneuma er blant de ledende bidragene i Asia innen kristendom.  

Utenfor Kina publiserer ISCS også mindre akademisk, men mer nåtidig populær litteratur og bibelkommentarer til menigheter.  

Dette tjener de lokale kristne i Hongkong, og de titalls millioner kinesere som bor utenfor Kina, forteller Granberg.  

Møter et reelt behov 

Håkan og Judy Granberg, som kom tilbake til Finland fra Hongkong i mai, sier at det mest inspirerende med arbeidet ved ISCS har vært opplevelsen av å møte et reelt behov:  

– Det er en aktiv interesse på ulike nivåer for kristendommen i Kina. 

Instituttets arbeid spiller en viktig rolle for akademikeres leting etter et verdimessig fundament for nasjonen og er til inspirasjon for mange – både av de kulturkristne strømninger innenfor akademiske miljøer i Kina og for prester og menighetsarbeidere i pastoral tjeneste. 

Håkan Granberg understreker at ISCS arbeider på et akademisk nivå, med faglig blikk. Men han legger ikke skjul på at han selv i tillegg til det faglige synspunktet har et større perspektiv:  

– Jeg fornemmer Guds hånd som er med, og vil hjelpe så godt jeg kan og forstår, sier han.  

TEKST Emma Hagström
FOTO:  Privat
Publisert 26.05.2021
Relevante saker
NyheterTao Fong Shan
21.11.2021
Tao Fong Shan
08.11.2021
Tao Fong Shan
08.06.2021
Tao Fong Shan
03.03.2021
Powered by Cornerstone